Forberedelse – hovedpkt 2017-07-15T08:07:40+00:00

FORBEREDELSESPERIODEN FOR MESSIAS’ ANNET KOMME

 

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme er den 400 år lange perioden fra 1517, året den religøse reformasjonen begynte, til slutten på første verdenskrig i 1918.

Hvis vi tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid, deler vi denne perioden opp i tre kortere perioder: reformasjonstiden, perioden med konflikt mellom religion og tenkning og modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning.

 

Reformasjonstiden (1517-1648)

Reformasjonstiden er den 130 år lange perioden fra Luthers krav om religiøse reformer i 1517 frem til fredstraktaten i Westfalen i 1648, da krigen mellom katolikker og protestanter tok slutt.

På grunn av feudalismen og den romersk-katolske kirkes forfall og verdsliggjøring undertrykte middelaldersamfunnet menneskets opprinnelige natur og blokkerte dens frie utvikling. Derfor slo middelaldersamfunnet inn på veien som var nødvendig for å bryte ned sine sosiale omgivelser for å kunne gjenoppreise den opprinnelige natur mennesket ble skapt med.

Kaintype bevegelsen for å gjenopplive gresk tenkning skapte renessansen, som manifesterte seg som humanisme. Abeltype bevegelsen for å gjenopplive hebraisk tenkning førte til den religiøse reformasjonen for å gjenopplive et livssyn basert på Gud.

Perioden med konflikt mellom religion og tenkning (1648-1789)

 

Denne 140 år lange perioden begynte med at fredstraktaten i Westfalen i 1648 bekreftet at protestantismen hadde lyktes i Nord-Europa. Perioden varte frem til den franske revolusjon fant sted i 1789.

På grunn av renessansen og den religiøse reformasjonen kunne ikke det moderne menneske unngå den teologiske og læremessige splittelsen og filosofiske striden som fant sted etter at det ble tros- og livssynsfrihet .

To slags livssyn, et kaintype og et abeltype, ble til i denne perioden. Det måtte skje for at to forskjellige verdener skulle bli virkelighet.

Guds gjenoppreisningsarbeid er en historie der to sider blir skilt fra hverandre, en kainside og en abelside. Derfor blir også i historiens «siste dager» den falne verden splittet i to slags verdener, en kainside og en abelside.

Bare ved at kaintype verdenen underkaster seg abeltype verdenen, blir det lagt et globalt konkret grunnlag for å ta imot Gjenkomstens Herre og begynne å realisere en forent verden.

Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning

 

Denne perioden er de 130 årene fra den franske revolusjon i 1789 til slutten på første verdenskrig i 1918.

Kaintype livssyn og abeltype livssyn begynte å modnes på hver sin måte og dannet to slags verdener, en kaintype og en abeltype.

Kaintype livssynet førte til den franske revolusjon og dannet et kaintype demokrati. Ved at dette livssynet ble satt i system, ble etter hvert den kommunistiske verden til.

Abeltype livssynet førte til den puritanske revolusjon og at et abeltype demokrati ble til. Etter hvert ble vår tids demokratiske verden dannet.

Les videre