Fall – hovedpkt 3 2016-11-24T13:02:47+00:00

MOTIVASJONEN BAK SYNDEFALLET OG DETS FORLØP

 

Engler ble skapt som ånder i Guds tjeneste (Heb 1,14), tjenere (Åp 22,9) og hjelpere (Heb 1,14), som skulle hjelpe Gud med å skape og styre universet.

Etter at Gud skapte menneskene som sine barn, elsket han dem mer enn erkeengelen Lucifer, som var en tjener.

Lucifer følte at han mottok mindre kjærlighet enn han fortjente. Han ville da forsøke å innta den samme sentrale posisjon i menneskets verden som han hadde i englenes verden. Han var nemlig vant til å være den som formidlet Guds kjærlighet videre. Derfor forførte han Eva. Lucifer og Eva la sammen et grunnlag for det — og falt.

Den falne Eva forførte så Adam i håp om å bli kvitt sin frykt og gjenopprette sitt forhold til Gud ved å bli ett med Adam. Adam og Eva la sammen et grunnlag for det — og falt.

Synd

 

Når man bryter Guds lover, synder man. Da oppretter man et felles grunnlag med Satan og skaper på den måten betingelser for et gi-og-ta-forhold med ham.

Vi deler synd inn i fire kategorier: arvesynden (ursynden), forfedres synd, kollektiv synd og personlig synd.

Fra erkeengelen arvet Eva alle tilbøyelighetene som preget hans opprør mot Gud, da han forførte Eva seksuelt i et forhold som fikk store konsekvenser for den kommende slekt. De samme tilbøyelighetene gikk så i arv til Adam og ble også kilden til alle menneskers falne tilbøyeligheter og utgjør i tillegg hovedaspektene ved vår falne natur. Det er fire hovedaspekter ved menneskets falne natur.

Hvorfor Gud ikke grep inn i syndefallet

 

Gud er allvitende og allmektig og må derfor ha visst om at de første mennesker var i ferd med å falle. Hvorfor da grep ikke Gud inn for å forhindre syndefallet? Han grep ikke inn:

For å opprettholde skapelsens prinsippers absolutte natur og absolutte fullkommenhet.
For at Gud alene skulle være Skaper.
For å gjøre mennesket til skaperverkets herre.

Les videre