Fall – hovedpkt 2 2016-11-24T13:02:47+00:00

SLANGENS SANNE IDENTITET

 

I Bibelen står det at en slange fristet Eva til å synde.

Det åndelige vesenet som «slangen» symboliserer, ble opprinnelig skapt for en god hensikt, men falt senere og ble til Satan.

Hva slags åndelig vesen, skapt av Gud, var i stand til å snakke med menneskene og forstå Guds vilje, samtidig som det levde i himmelen? Hva slags vesen var, selv etter at det hadde falt, i stand til å dominere menneskets sjel uansett hvor og når.

Ingen andre vesener enn engler har slike egenskaper. Vi forstår dermed at «slangen» er et symbolsk uttrykk for en engel (2.Pet 2,4).

Engelens og menneskets fall

 

Judas 1,6-7 viser oss at engelen falt på grunn av utukt.

Basert på 1.Mos 3,7 kan vi forstå at Adams og Evas syndige gjerning ble begått med deres private deler.

Vi kan dermed konkludere med at et utuktig forhold fant sted mellom mennesket og engelen.

Den forbudte frukt symboliserer Evas kjærlighet.

At Eva spiste den forbudte frukt, betyr at hun inngikk et kjærlighetsforhold til Satan, et forhold som fikk store konsekvenser for den kommende slekt.

Eva fødte det ondes barn basert på sin kjærlighet for Satan.

Roten til synd
[2]

 

Roten til synd besto i at de første mennesker hadde et forbudt seksuelt forhold med en engel, som Bibelen beskriver som en slange. Dermed ble etter hvert en slekt preget av Satan dannet.

Den første mann og kvinne klarte ikke å opprette Guds gode arvelinje og skapte i stedet Satans onde arvelinje.

Les videre