Fall – hovedpkt1 2016-11-24T13:02:47+00:00

MENNESKETS FALL

Se videoen «Det ondes opprinnelse»

Alle mennesker har et opprinnelig sinn, som alltid setter seg gode mål. På den annen side blir man ubevisst drevet av onde krefter til å begå onde gjerninger, som man egentlig ikke ønsker å utføre.

I den kristne lære kalles disse onde krefters overhode Satan.

Vi har vært ute av stand til å gjøre slutt på Satans onde krefter, fordi vi aldri har forstått hans sanne identitet eller hvordan han ble den han er.

For å få klare svar på slike spørsmål må vi se nærmere på «Menneskets fall».

ROTEN TIL SYND

 

Til nå har ingen visst hva som er roten til all synd.

Basert på Bibelen har kristne opp gjennom historien vagt trodd at roten til all synd besto i at de første menneskene, Adam og Eva, spiste en frukt, fra «treet til kunnskap om godt og ondt».

Mange kristne har trodd at den forbudte frukten i bokstavelig forstand vokste på et tre.

Mange viktige deler av Bibelen er uttrykt som symboler eller lignelser. Hva er da frukten på «treet til kunnskap om godt og ondt» et uttrykk for?

For å forstå det la oss først finne ut hva treet representerer som den forbudte fruktens tre sto ved siden av (1.Mos 2,9).

«LIVETS TRE» OG «TREET TIL KUNNSKAP OM GODT OG ONDT»

 

«Livets tre» står for en ideell mann, som fullstendig har realisert skapelsesidealet. «Livets tre» symboliserer derfor den fullkomne Adam.

«Treet til kunnskap om godt og ondt» er et uttrykk for en kvinne som fullstendig har realisert skapelsesidealet, dvs. den fullkomne Eva.

Les videre