Home/Enhetsprinsippene/Éntimes foredragsmanual med diagrammer
Éntimes foredragsmanual med diagrammer 2016-11-24T13:01:33+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Foredragsmanual med diagrammer for éntimes foredrag

Dette manualet ble laget for å gjøre det lettere å undervise i Enhetsprinsippene. Ideen var å simpelthen lese teksten i manualet samtidig som man viser diagrammene som lysbilder. Utdragene far Enhetsprinsippene er valgt basert på Sun Myung Moons veiledning. Teksten i foredragsmanualet gir en rask oversikt over innholdet i Enhetsprinsippene uten å gå inn i detaljer i læren.

Utgitt av The House of Unification for World Peace, Sør-Korea, 2001.

Oversatt til norsk av Knut Holdhus 2007.

Les videre