Kortfattet – Sentral historie 2016-11-24T13:02:42+00:00

Prinsippene
(Et 2-timers foredrag)

 

4.3  SENTRAL HISTORIE OG PERIFÉR HISTORIE

 

Guds vilje er å gjenoppreise alle verdens folk. Men først iverksetter han en mønsterplan basert på historiens sentrale strømning. Samtidig arbeider han aktivt i historien til andre nasjoner, som har støtteroller i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, og knytter dem senere direkte til den sentrale historie, slik at hele menneskeheten får høste fordelene ved frelse.

Hvis vi tar utgangspunkt i gjenoppreisningsplanen Gud har iverksatt, innehar også religionenes historie en sentral rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, ettersom de forskjellige religioner har som oppgave å oppdra menneskets sinn og ånd til å oppfylle målet med menneskehetens gjenoppreisning. Andre felter som politikk, økonomi, vitenskap og kultur har som oppgave å forbedre menneskets levestandard. Derfor tilhører utviklingen på disse feltene den perifére historie.

Med et slikt historiesyn kan vi forstå betydningen av begivenhetene i jødefolkets historie, slik de blir fortalt i Det gamle testamente. Det er ikke bare historien om et folk og en nasjon det dreier seg om, men den sentrale historie som Gud baserte sitt frelsesarbeid på.

Jødefolkets historie, med jødedommen i en sentral rolle, og den vestlige sivilisasjons historie, med kristendommen i en sentral rolle, viser på en konkret måte hvordan Gud har utført sitt gjenoppreisningsarbeid. Forbausende nok kan vi utlede en formel, som gjenoppreisningen konsekvent følger, og som også kan anvendes på hvilken som helst historie. Med en slik formel blir det til og med mulig å forutsi fremtidig historisk utvikling. Basert på dette nye perspektivet på gjenoppreisningshistorien, la oss nå se nærmere på historiens forløp.

Les videre