Kortfattet – Roten til synd 1 2017-01-12T00:37:00+00:00

Prinsippene
( Et 2-timers foredrag)

 

2.1  ROTEN TIL ALL SYND

 

Se videoen «Det ondes opprinnelse»

Hvordan oppsto så synd og hva er Satans virkelige identitet? Kristne har bare vagt forstått fra Bibelen at de første to mennesker spiste «frukten på treet til kunnskap om godt og ondt», og at dette var roten til all synd. Er «treet til kunnskap om godt og ondt» et virkelig tre, eller – som mange andre uttrykk i Bibelen – rett og slett et symbol?

Enhetsprinsippene viser tydelig at det er et symbol. Hvorfor skulle en kjærlighetens Gud plassere en slik forlokkende frukt i nærheten av sine barn og dermed risikere at de falt? (l. Mos 3,6). Som Jesus sa i Matt 15,11, kan ikke noe spiselig få et menneske til å falle. Det er helt usannsynlig at Gud skulle teste de første mennesker på en så ubarmhjertig måte, med noe som kunne føre til deres død, bare for å se om de ville adlyde ham. «Frukten» må symbolisere noe så ekstraordinært stimulerende og som skaper et slikt brennende begjær at selv frykten for døden, som Gud hadde advart mot, ikke stoppet Adam og Eva fra å spise.

Før vi virkelig kan avgjøre hva den forbudte frukt var, må vi ta for oss treet frukten vokste på, nemlig «treet til kunnskap om godt og ondt». Men først må vi forstå den egentlige betydning av «livets tre», som sto ved siden av «treet til kunnskap om godt og ondt».

Med utgangspunkt i Ordspr 13,12 [13] og Åp 22,14 [14] forstår vi at håpet til både israelittene i Det gamle testamente og kristne de siste 2 000 år har vært å bli til «livstrær». Ettersom det falne menneskes høyeste håp er livets tre, blir konklusjonen at det Adam og Eva håpet på før syndefallet, også var «livets tre». Vi ser i l. Mos 3,24 [15] at Adam etter å ha syndet ikke kunne nå «livets tre». «Livets tre» har imidlertid forblitt det falne menneskes håp.

Hva må Adam ha håpet på mens han var i ferd med å utvikle seg til fullkommenhet? Han håpet nettopp på sin egen fullkommenhet eller å bli en moden mann. Hadde Adam nådd «livets tre» ved å bli en fullkommen mann og realisert skapelsesidealet, ville også alle hans etterkommere ha nådd «livets tre». På den måten kunne de ha opprettet himmelriket på jorden eller Edens hage. Men Adam falt, og Gud plasserte kjerubene og det flammende sverd ved inngangen til hagen for å sperre veien til «livets tre» (l. Mos 3,24). Derfor lot ikke skapelseshensikten seg realisere, og Adam ble et «uekte livstre» (fallent menneske). Hans etterkommere ble også «uekte livstrær». Av den grunn må et sant «livstre» dukke opp her på jorden, som hele menneskeheten kan få podekvist fra og på den måten bli brakt tilbake til Edens hage eller himmelriket på jorden. Derfor er «livets tre» i Ordspr 13,12 i Det gamle testamente et symbol på Jesus. «Livets tre» i Åp 22,14 i Det nye testamente symboliserer Gjenkomstens Herre. Dermed er frelsens mål at «livets tre», som gikk tapt i Edens hage (l. Mos 2,9), blir gjenvunnet når profetien om «livets tre» i Åp 22,14 går i oppfyllelse.

Gud skapte først Adam og deretter Eva, som skulle bli Adams kone. Når vi derfor finner et tre i Edens hage som symboliserer mannen, bør det da ikke være et annet tre som symboliserer kvinnen? Jo! Det var treet som sto ved siden av «livets tre», nemlig «treet til kunnskap om godt og ondt». Den logiske konklusjon blir dermed at dette treet symboliserte Eva. Vi kan forstå dette klarere ved å ta for oss betydningen av slangesymbolet.

Les videre

Fotnoter

[13]   Ordsp 13,12: «Langvarig venting gjør vondt i hjertet, et oppfylt ønske er som et livstre.»

[14]   Åp 22,14: «Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.»

[15]   I. Mos 3,24: «Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.»