Home/Enhetsprinsippene/Enhetsprinsippene – kortfattet/Kortfattet – Opprinnelse-deling-forening
Kortfattet – Opprinnelse-deling-forening 2017-01-12T00:31:50+00:00

Prinsippene
( Et 2-timers foredrag)

 

1.3  OPPRINNELSE-DELING-FORENING-PROSESSEN OG GRUNNLAGET MED FIRE POSISJONER

 

Se videoen «Guds energi og vårt grunnlag for den» for et resymé av innholdet i denne seksjonen.

Når et handlingssubjekt og -objekt, forent gjennom et gi-og-få-forhold med hverandre, blir forent med Gud, universets ultimate handlingssubjekt [1] og grunnlag, vil dette gi-og-få-forholdet med Gud produsere et helt nytt vesen, som blir et nytt handlingsobjekt for Gud. Denne skapelsesprosessen, eller prosessen for å gjøre noe fullkomment, blir kalt opprinnelse-deling-forening-prosessen. Gjennom denne prosessen og med Gud, opprinnelsen, som sentrum inngår det delte handlingssubjekt-handlingsobjekt-paret [2] (en konkret realisering av Guds handlingssubjekt-handlingsobjekt-deler) et ideelt gi-og-få-forhold med Gud. Gud (opprinnelsen), handlingssubjekt og -objekt og det nye vesen (dannet basert på enheten mellom handlingssubjekt og -objekt) skaper sammen et uforanderlig fundament, som vi kaller grunnlaget med fire posisjoner. Dette grunnlaget er det grunnleggende fundament Gud kan virke på, og blir også det grunnleggende fundament for å realisere fullt ut Guds hensikt med skaperverket.

Les videre

Fotnoter

[1]   Alle vesener og ting eksisterer i forhold der de enten inntar en handlingssubjekt- eller handlingsobjekt-posisjon. I Enhetsprinsippene blir uttrykket handlingssubjekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold». Det finnes selvsagt mange forskjellige forhold i et så mangfoldig univers. Det finnes således forhold der handlingssubjekt-posisjonen er midlertidig og forhold der den er permanent. Uttrykket handlingsobjekt blir brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en responderende, passiv, avhengig eller perifér funksjon (rolle) i et forhold». Dette kan være midlertidig, som i en vanlig konversasjon, der vi vekselsvis tar en ledende eller responderende posisjon, eller det kan være permanent som i forholdet mellom solen og planetene, der de sistnevnte alltid vil være perifére i forhold til solen.

[2]   Det delte handlingssubjekt og -objekt-paret henviser til trinn to (deling) i opprinnelse-deling-forening-prosessen. Hele skaperverket består av komplementære skapninger (deler) med et gjensidig forhold til hverandre. Derfor kan vi si at alle deler av Guds skaperverk eksisterer i handlinssubjekt-handlingsobjekt-forhold.