Kortfattet – Hvordan skjer Gjenkomsten 2 2016-09-04T08:33:39+00:00

Prinsippene
( Et 2-timers foredrag)

 

5. GJENKOMSTEN

 

5.1 HVORDAN KOMMER MESSIAS IGJEN? DEL 2

Stikk i strid med profetier om at Messias vil komme som en dommer i herlighet på himmelens skyer, sier Det nye testamente også at han vil komme tilbake akkurat slik han kom for 2 000 år siden.

Vi leser i Luk 17,24-25 Jesu egne ord om Gjenkomsten: «slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag. Men først må han lide mye og til og med bli forkastet av denne slekt.» Hvis Herren skulle komme igjen i makt og herlighet, med Guds basuners veldige røst, hvem ville da våge å fornekte og forfølge ham? Ville du forfølge ham?

I dag ser mange troende, ja hele kirkesamfunn, opp mot himmelen og venter at Herren skal komme på skyene. Om han skulle gjøre det, ville det ikke være noen som helst grunn til at Herren skulle bli forfulgt. Men hvis han ikke i bokstavelig forstand kommer på skyene, men som et fysisk menneske, slik som ved Det første komme, da må han først lide, før han til slutt vil bli anerkjent.

I Åp 12,5 leser vi: «Da fødte hun et guttebarn, som engang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.» Mannen som skal styre verden med jernstav, er Gjenkomstens Herre. Det står altså svart på hvitt at han vil bli født av en kvinne. Da fariseerne spurte Jesus om tidspunktet da Guds rike ville komme, svarte han: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene» (Luk 17,20). Alle er i stand til å stirre opp mot himmelen, men Jesus sa at han ikke ville bli gjenkjent så lett. Hvorfor det?

Det er fordi han ikke kommer på skyene i bokstavelig forstand. I Luk 18,8 sier Jesus: «Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Hvorfor sa Jesus dette? Selv uten en fullkommen tro gjør mange mennesker overalt i verden sitt ytterste for å forberede seg for hans komme. Hvem ville feile i å gjenkjenne Herren dersom han kom på bokstavelige skyer? Selv ikke-troende ville anerkjenne ham og komme til ham. Sa Jesus at mange ikke ville tro på Gjenkomstens Herre fordi de ville bli hindret i å gjøre det? Helt sikkert ikke. Vanskeligheter svekker ikke nødvendigvis et menneskes tro. Forutså Jesus at mange ikke ville tro på Gjenkomsten fordi han vil komme på nøyaktig samme måte som Jesus gjorde første gang?

Da Jesus kom for to tusen år siden, var det mange med en religiøs tro. Dag og natt ba de i tempelet og lærte sine bud uten­at. De gjorde sitt beste for å holde alle bud og lover Gud påla dem. De ofret trofast sine tiender og fastet. På denne måten hadde de en sterk tro på Gud, men de forsto ikke den egentlige hensikten med sin tro. Det var nemlig det Gud hadde forberedt dem for: Å forstå hvem Guds sønn var, han som ble sendt til dem. I den forstand kunne ikke Jesus finne noen tro her på jorden! På samme måte er det i dag millioner av gode kristne som venter på at Gjenkomstens Herre skal komme. Men hvis Herren kommer på samme måte han gjorde første gang, vil han da finne den tro kristne trenger for å forstå hvem han er?

For å understreke hva vi allerede har sagt: Basert på hvordan Gud har arbeidet før i historien, og basert på de ovennevnte skriftsteder ser vi at Det annet komme vil skje på samme måte som Det første komme, ved at Messias blir født med fysisk kropp, av en kvinne. Han kommer i sannhet som Menneskesønnen.

Gud skapte Adam for å bli et ideelt menneske og skape en idealfamilie her på jorden. Men fordi Adam falt og begynte denne syndige verden, kom Jesus som den andre Adam (1. Kor 15,45) for å gjenoppreise den opprinnelige ideelle verden Gud hadde planlagt.

Derfor kommer Gjenkomstens Herre for å fullføre hele Guds enorme gjenoppreisningsarbeid og realisere skapelseshensikten som den tredje Adam. Derfor må han bli født her på jorden, med fysisk kropp, og bli et ideelt individ, opprette en idealfamilie og realisere Guds evige ideal: himmelriket på jorden.

Hvis Herren blir født her på jorden med fysisk kropp, hva er da betydningen av å komme på skyene?

Ifølge Åp 17,15 [29] symboliserer vann falne eller syndige mennesker. Hva betyr så en sky? Skyer er fordampet vann. Uansett hvor skittent vann er, når det fordamper og blir til skyer, blir det likevel renset. På samme måte betyr «skyer» de mennesker som distanserer seg fra den falne verden, får del i oppstandelsen og får nytt liv. Den billedlige talemåte at han vil komme på skyene, betyr at han vil komme tilbake sammen med de hellige som Gud har forberedt.

Vi har da gått gjennom hovedpunktene i Enhetsprinsippene, som ble åpenbart til Sun Myung Moon. Det tar omtrent en uke med foredrag å gå gjennom hele læren. Det er uhyre vanskelig å sammenfatte en så dyp og omfattende lære til et lite 2-timers foredrag. Det er ikke til å unngå at mange konklusjoner presenteres uten tilfredsstillende forklaring, eller at mange forklaringer rett og slett blir så altfor korte.

Vi anbefaler «Håndbok i Prinsippene» og «En detaljert forklaring av Prinsippene» for en dypere forståelse av det som er det mest fullstendige uttrykk for sannheten som noensinne er blitt åpenbart til oss mennesker.

Fotnoter:

[29]   Åp 17,15: «Han sier videre til meg: ‘Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.’»

2. utgave 2002.
Originalens tittel: «Divine Principle – Two Hour Lecture».
Utgitt av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, Oslo.