Home/Enhetsprinsippene/Enhetsprinsippene – kortfattet/Kortfattet – Hvordan skjer Gjenkomsten 1
Kortfattet – Hvordan skjer Gjenkomsten 1 2016-09-04T08:35:53+00:00

Prinsippene
(Et 2-timers foredrag)

 

5. GJENKOMSTEN

 

5.1 HVORDAN KOMMER MESSIAS IGJEN? DEL 1

 

Hvordan vil da Gjenkomsten finne sted? La oss først se på Elias annet komme. Det er i virkeligheten det klareste historiske eksempel Gud har vist oss på hvordan Messias kommer igjen.

Gud hadde lovet gjennom profeten Malaki å sende Elia tilbake før han sendte Messias til jorden (Mal 4,5) [24] . Jødefolket på Jesu tid trodde at den samme Elia som hadde steget opp til himmelen i en ildvogn 900 år tidligere, nå ville komme ned fra himmelen. Men i virkeligheten ble Elias annet komme realisert gjennom et menneske født her på jorden, nemlig døperen Johannes. Dette var stikk i strid med hva folket forventet (Matt 11,13-14 [25] ; Matt 17,12-13 [26].

Det finnes to slags profetier i Det gamle testamente om hvordan Messias skulle komme. Profeten Daniel forutsa at Herren ville komme til jorden på himmelens skyer (Dan 7,13) [27] , mens profeten Mika profeterte at Messias ville bli født på jorden (Mi 5,1-2) [28] . Hvilken av disse to motstridende profetiene trodde jødefolket på? Daniel var den mest populære av disse to profetene, og det var dessuten langt mer vanlig å tro at Herren ville stige direkte ned fra himmelen. Derfor var det de som selv etter at Jesus, Guds sønn, hadde fart opp til himmelen etter korsfestelsen, insisterte på at Jesus ikke kunne ha vært Messias ettersom han ble født på jorden, med fysisk kropp (2. Joh 1,7-8).

Hvorfor ga da Gud en slik profeti om Jesu komme på himmelens skyer stikk i strid med den som sa han ville komme i kjøtt og blod? Jesus sa: «Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen» (Joh 3, 13). Dermed påpekte han at han kom fra himmelen. Vi vet at Jesus ble født her på jorden av sin mor Maria. Hvorfor sa han da at han var kommet fra himmelen?

Ordet «himmel» blir ofte brukt i Bibelen som en metafor for et svært hellig, godt og dyrebart «sted». Vi kan således tolke Jesu ord til å bety: «Jeg ble født som alle dere, men min fødsel er helt forskjellig når det gjelder motiv og årsak. Jeg er født av Gud».

Det blir da helt klart hva profetien i Daniel 7 om at Jesu kommer til jorden på skyer, virkelig betyr. Folket på Jesu tid var imidlertid helt fastlåst i en bokstavelig forståelse av dette skriftstedet. På samme måte kan vi si at døperen Johannes, født i Sakarjas familie, ikke bare ble født av kjøtt og blod, men var fylt av Den hellige ånd helt fra mors liv og hadde en stor oppgave (Luk 1,15-17; Luk 1,76). Uansett hvordan han ble født, sto Gud bak fødselen og ga ham samme oppgave som Elia. Han «kom ned» til jorden som en representant for Gud.

Disse eksemplene om Elias annet komme og Jesu komme gir oss åpenbare grunner til å tenke gjennom profetiene om Messias’ annet komme én gang til.

Les videre

Fotnoter

[24]   Mal 4,5: «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.»

[25]   Matt 11,13-14: «For alle profetene og loven har profetert inntil Johannes. Om dere vil tro det; han er den Elia som skulle komme.»

[26]   Matt 17,12-13: «‘Ja, jeg sier dere at Elia allerede er kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de selv ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.’ Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.»

[27]   Dan 7,13: «Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham.»

[28]   Mi 5,1-2: «Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. [….] Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.»