Home/Enhetsprinsippene/Enhetsprinsippene – kortfattet/Kortfattet – Det gode mot det onde
Kortfattet – Det gode mot det onde 2016-11-24T13:02:43+00:00

Prinsippene
(Et 2-timers foredrag)

 

4.1  KAMPEN MELLOM DET GODE OG DET ONDE

 

Overalt i denne falne verden, der Satan regjerer som dens falske overhode, har Gud hele tiden investert seg for å skille det gode fra det onde. Av den grunn er menneskehetens historie sterkt preget av konflikter mellom det gode og det onde. Det falne menneske ble i sitt sinn ett med Satan og begår syndige gjerninger med sin kropp. Men mennesket har også fortsatt sitt opprinnelige sinn, skapt av Gud, og dét er alltid rettet mot Gud. Mennesket befinner seg derfor uunngåelig i en mellomposisjon. På den ene siden forsøker Satan desperat å beholde mennesket under sitt onde herredømme, mens Gud derimot gjør sitt beste for å få mennesket på sin side, under sitt gode herredømme. Således er det hele tiden en kamp der både det gode og det onde kjemper for å få mennesket på sin side. Et sant bilde av menneskehetens historie må derfor beskrive hvordan det gode og det onde er i konflikt med hverandre i denne verden.

Menneskets histories første konflikt, som førte til Kains mord på sin bror, Abel, hadde sin årsak i kampen mellom Gud og Satan. Fra da av har dette konfliktmønsteret holdt seg opp gjennom historien, overalt i verden. Selv om omfanget av konfliktene har variert, fra konflikter mellom individer, familier og samfunn, til nasjoner og grupper av nasjoner, har alle disse konfliktene egentlig vært mellom det gode og det onde, Gud og Satan, hovedaktørene bak historiens begivenheter.

Les videre

Se videoen «Det gode mot det onde»