Home/Enhetsprinsippene/Enhetsprinsippene – kortfattet
Enhetsprinsippene – kortfattet 2016-12-09T16:06:22+00:00

Enhetsprinsippene – kortfattet

Innledning

Gud er evig, absolutt og én. Derfor er hans vilje én, og Bibelen, som er et uttrykk for hans vilje, også én.

I dag er kristne, som tror på den samme Gud og leser den samme Bibel, på verdensplan splittet i mer enn 400 forskjellige denominasjoner. Hovedgrunnen til dette er at viktige deler av Bibelen er skrevet i lignelser og symboler.

Hva kristendommen trenger i dag, er ikke enda en menneskelig tolkning av Bibelen, men Guds tolkning. Gud må fortelle oss hvordan vi skal tolke den. Bare da kan vi få den riktige forståelse av Guds vilje og bli i stand til å gi ham den respons han ønsker.

Dette foredraget er et sammendrag av hovedpunktene i Enhetsprinsippene, en åpenbaring gitt av Gud til Sun Myung Moon. Den forteller om Guds vilje, hans skapelsesprinsipper og hvordan man blir frelst, forklart på grunnlag av Bibelen. Les videre

Innholdsoversikt:

1.   Skapelsesprinsippene
1.1  Guds tosidige natur
1.2  Den universelle urkraft og gi-og-ta-forhold
1.3  Opprinnelse-deling-forening-prosessen og grunnlaget med fire posisjoner
1.4  Skapelseshensikten
2.   Menneskets fall
2.1  Roten til all synd – Del 1Del 2
3.   Betydningen av frelse
4.   Guds arbeid for å realisere gjenoppreisningsplanen
4.1  Kampen mellom det gode og det onde
4.2.  De nødvendige betingelser for historisk utvikling
4.3.  Sentral historie og perifér historie 
4.4  Guds gjenoppreisningsarbeid basert på Adams familie
4.5  Guds gjenoppreisningsarbeid basert på Jakobs familie
4.6  Gud og jødefolket
4.7  Korset
4.7.1  Er Guds frelsesarbeid fullført?
4.7.2  Jesu soning på korset ga begrenset frelse
5.   Gjenkomsten
5.1  Hvordan kommer Messias igjen? – Del 1  – Del 2