Home/Enhetsprinsippene
Enhetsprinsippene 2017-02-24T18:05:21+00:00

Enhetsprinsippene

Sun Myung Moon og hans bevegelse lar seg vanskelig forstå uten å ha studert Enhetsprinsippene, en viktig del av hans lære og navnet på den åpenbaringen han mottok fra Gud og Jesus i tidsperioden 1935 – 45. Enhetsprinsippene forklarer Guds opprinnelige ideal, hvordan og hvorfor idealet ikke ble realisert, og den lange og kompliserte prosess Gud og vi mennesker har måttet gå gjennom for å kunne komme tilbake til en verden som er slik Gud ville den opprinnelig skulle være. I tillegg til å beskrive de viktigste begivenheter og personer i denne prosessen forklarer Enhetsprinsippene dens endelige mål. Læren gir deg svar på hvert enkelt av livets store spørsmål og gir deg dessuten en helhetlig forståelse ikke bare av ditt eget liv, men av den store fysiske og åndelige virkelighet vi alle er en del av. Vi ser på Bibelen og andre religioners hellige skrifter som viktige bidrag til å klargjøre veien hvert enkelt menneske må gå for å kunne leve i harmoni med Gud og sine medmennesker. En unik del av dr. Moons lære er hvordan Gud har arbeidet de siste 2000 år, og hvordan han arbeider i dag.

Det foreligger ingen utgave av Enhetsprinsippene skrevet av Sun Myung Moon selv.

 Håndbok i Prinsippene, skrevet av Chung-hwan Kwak på koreansk, er ferdig oversatt til norsk og er allerede lagt ut her, men er ikke utgitt i bokform enda. Dette er en omfattende oversikt over Enhetsprinsippene.  For en enklere, kortfattet versjon, skrevet av samme mann, se  Prinsippene (Nivå 1), Et 2-timers foredrag.

Vi er begynt å oversette En detaljert forklaring av Prinsippene, skrevet av Hyo-won Eu (1914-70) på koreansk, til norsk. Vi har lagt ut innledningskapittelet i sin helhet samt hovedpunktene av de forskjellige kapitler på disse hjemmesidene. Eu var president av Enhetskirken i Sør-Korea fra 1954 til 1970 og ble velsignet av Far og Mor Moon som en av de tre første parene i 1960. Vi kan tilby den engelske oversettelsen, Exposition of the Divine Principle, i tilfelle du er interessert. Vi kan eventuelt sende boken til deg.

Enhetsprinsippene var allerede åpenbart til Sun Myung Moon i 1945. Siden da har han mottatt mange nye åpenbaringer, som vi har fått innsikt i gjennom hans taler. Vi har oversatt en del av dem til norsk, og du finner mange av dem her på disse sidene.

I 2005 ble det i Sør-Korea utgitt en stor samling på 16 bøker med utdrag fra dr. Moons taler. Samlingen heter Cheon Seong Gyeong ( Himmelrikets hellige skrifter) og er et verk på over 2000 sider. Utdragene er organisert etter tema. Vi har oversatt de første fire av de seksten bøkene til norsk og er begynt å legge dem ut her.

En detaljert forklaring av Prinsippene

Håndbok i Prinsippene

Prinsippene (Nivå 1)