Home/Enhetskirken/Ørkenvandringen – «det tredje Israel»
Ørkenvandringen – «det tredje Israel» 2017-01-25T19:06:12+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Enhetskirken

Ørkenvandringen – «det tredje Israel»

Det første Israel, jødefolket, var det utvalgte folk som skulle ha tatt imot Jesus som Messias for to tusen år siden. Fordi deres ledere ikke forsto hvem Jesus var og i stedet korsfestet ham, feilet jødefolket i sin oppgave. De mistet derfor sin posisjon som utvalgt folk. I stedet fikk kristendommen denne oppgaven og ble «det andre Israel». Kristendommen var opprinnelig bare en liten gruppe av apostler. Denne lille gruppen fikk nå som oppgave å bygge et nytt fundament for at menneskeheten skulle kunne to imot Messias når han kom. Selvsagt har kristne tatt imot Jesus som en åndelig Messias i to tusen år. Men den viktigste oppgaven har vært å legge grunnlaget for Messias’ annet komme. Som vi vet, greide heller ikke «det andre Israel», den kristne verden, å fullføre denne oppgaven. Alt var lagt til rette for å lykkes etter annen verdenskrig, i 1945, men fordi de utvalgte lederne ikke tok imot Sun Myung Moon, mistet kristendommen sin utvalgte posisjon.

Den oppstandne Jesus måtte selv samle disiplene som var blitt spredt for alle vinder etter korsfestelsen, for således å legge grunnlaget for kristendommen. På samme måte måtte Sun Myung Moon selv samle disipler og bygge en egen bevegelse, «det tredje Israel», for å legge et nytt grunnlag for å motta Messias. Kristendommen hadde brukt to tusen år på å legge et slikt grunnlag og rette opp igjen feilene til det første Israel. Derfor ser vi en utrolig likhet mellom den to tusen år lange historien til det første Israel og den like så lange historien til kristendommen. På samme måte som israelsfolket var slaver i Egypt i 400 år, måtte de første kristne lide 400 år med forfølgelse i Romerriket. Pavens eksil i Avignon tilsvarer jødenes fangenskap i Babylon. For en full forklaring av disse parallellene se 14. kapittel i Håndbok i Prinsippene.

Enhetskirken måtte derfor rette opp igjen de feilene det første og det annet Israel hadde begått. Dette kunne ikke ta 4000 år, men måtte skje i Far Moons egen levetid. Derfor er vi hele tiden blitt forfulgt mer intenst enn noen annen religiøs bevegelse.

Fru Moon uttalte seg om dette i sin tale i 1993, «Sanne Foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder»:  «I flere tiår er min mann blitt fullstendig misforstått. I tre år satt han fengslet i en kommunistisk konsentrasjonsleir. Til sammen er han blitt fengslet seks ganger uten å ha gjort noe galt. Han ble fengslet fordi han gjorde Guds arbeid. Videre har mediene gjort narr av ham og fremstilt ham som et monster, som hjernevasker de unge for å utnytte dem.

Kan noen være uenig når jeg sier at Far Moon er verdens mest forfulgte religiøse leder? Mitt hjerte er sønderknust når jeg tenker på hvordan min mann har lidt. Men han trøster og beroliger meg alltid og sier at Gud har dyp medfølelse med dem som blir forfulgt for å gjøre hans arbeid.

Min mann og jeg har målbevisst gått en vei fullstendig preget av å gjøre ting godt igjen eller gjøre bot for å gjenopprette fortidens feil, inkludert feilene i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Korea kan sies å representere Det gamle testamentes tidsalder, mens Amerika, en overveiende kristen sivilisasjon, kan sies å representere Det nye testamente.

I de første tjue år gikk min mann en vei der han betalte prisen for å gjøre godt igjen ting fra Det gamle testamentes tidsalder. Det koreanske folk og Enhetskirken hadde sentrale roller i dette arbeidet. De sto i posisjoner som tilsvarer posisjonene til henholdsvis jødefolket og jødedommen for 2000 år siden. På grunnlag av det arbeidet arrangerte vi De sanne foreldres hellige bryllup i 1960, på det nasjonale plan.

I 1971 kom så min mann og jeg til Amerika. I løpet av de neste tjue år i USA gikk vi en vei fullstendig preget av å gjøre ting godt igjen for å bringe Det nye testamentes tidsalder til sin fullførelse og samtidig begynne Det fullførte testamentes tidsalder. Slik opprettet vi De sanne foreldres familie, opprinnelsen til sann kjærlighet, sant liv og den sanne arvelinje, basert på Gud.»

Mer om Enhetskirken