Kort om 2017-02-24T18:44:54+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Enhetskirken (Den Forente Familie) – kort om

Dr. Moon henvendte seg først til den kristne verden, som han mente burde ha en sentral rolle i arbeidet for å realisere en slik visjon. Store deler av den kristne lære sammenfaller med hans eget budskap. På den tiden forklarte han det han lærte ved hyppig bruk av bibelsitater. Mange kristne begynte da også å følge dr. Moon.Enhetskirkens logo

På folkemunne begynte bevegelsen å bli kalt «Enhetskirken» (Unification Church), som er langt lettere å si enn det opprinnelige lange navnet. Også Sun Myung Moon selv begynte å bruke dette navnet, selv om han aldri hadde til hensikt å opprette noen kirke.

De som var imot ham, begynte etter hvert å kalle bevegelsen en sekt. En trangsynt, innadvendt sekt som tror den har enerett på sannheten, er imidlertid omtrent så langt fra hans visjon som det går an å komme.

Fordi den kristne verdens ledere i Korea ikke hadde den nødvendige åpenhet til å ta imot hans budskap og samarbeide med ham, bestemte han seg for å opprette sin egen organisasjon.

Den Forente Familie var den første av en lang rekke organisasjoner som ble til etter hvert som bevegelsen vokste og ble til det vi kaller Enhetsbevegelsen, der Enhetskirken (Den Forente Familie) lenge utgjorde den sentrale del.

Enhetskirken ble imidlertid avviklet i 1997. Da erklærte dr. Moon at den hadde tjent sin funksjon. Han hevdet at tidsalderen for de forskjellige religioner var over, og at vi derfor ikke lenger trengte en bevegelse som var blitt stiftet som en «Hellig åndelig forening for global kristen enhet».

Det nødvendige grunnlaget var blitt lagt for en mye større og universell bevegelse mer i tråd med hans opprinnelige visjon. Derfor begynte han fra slutten av 90-tallet å opprette en hel rekke fredsorganisasjoner. Familieforbundet for Verdensfred og Enhet tok over mange av oppgavene Enhetskirken (Den Forente Familie) hadde hatt.

I mange land fortsatte man, ofte av rent praktiske grunner, å bruke navnet Enhetskirken (Unification Church) lenge etter 1997. Her i Norge er vi viden kjent som Den Forente Familie, men Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ble stiftet her på berget 1. desember 1996 og ble registrert som et trossamfunn i 2003. Denne nye bevegelsen ser på familien som nøkkelen til verdensfred. Er det harmoni i familien, kan det også bli det i samfunnet og verden generelt.

Så navnet, og også tiden vi lever i, har forandret seg, men målet er fortsatt det samme: å skape en stor global familie under Gud, der alle mennesker blir som søsken i en verden med frihet, fred, lykke og kjærlighet.

Les videre