Home/Enhetskirken/En høyere hensikt med livet uansett religion
En høyere hensikt med livet uansett religion 2017-01-25T19:36:19+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Enhetskirken

En høyere hensikt med livet uansett hvilken religion man tilhører

Se videoen «Hensikten med livet»

Vi tror ikke at man må tilhøre en spesiell religion eller trossamfunn for å få del i Guds rike. Hvert menneske har imidlertid ansvaret for å bli et modent menneske som investerer seg for å skape en harmonisk familie og et harmonisk samfunn. Hensikten med livet kan kun bli realisert hvis vi lærer oss å leve for, tjene og hjelpe andre mennesker.

Vi ser nemlig ikke på religion som selve målet. Religionen representerer veien fram mot målet, eller veien tilbake til Gud og den verden han lengter etter, en verden fylt med kjærlighet, fred, kunnskap, godhet og omsorg for hverandre. I Guds rike (den ideelle verden) vil vi mennesker leve sammen med Gud, som vil være sentrum av våre familier, samfunn, land, osv. I en slik verden vil det ikke være behov for religion i tradisjonell forstand. Men det er selvsagt fremtiden.

Familien er nettopp stedet der man skulle oppleve det ideelle på et mikrososialt plan. Uten familier som formidler kjærlighet, harmoni og godhet, er det umulig å skape en verden basert på slike verdier. Hovedmålet med livet er derfor å skape slike familier, ikke kun å oppnå frelse for seg selv.

Se videoen «Hensikten med livet»      Se videoen «Religion er veien; hva er målet?»

Mer om Enhetskirken