Ekteskap 2017-01-25T19:52:33+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Enhetskirken

Ekteskap

Siden 1960 har Far og Mor Moon velsignet millioner av par i hellig ekteskap. Dette er blitt oppnådd gjennom store massebryllup der tusener av par er blitt velsignet samtidig. Noen av disse parene er blitt «matchet» (introdusert til hverandre) av Far Moon. Siden 1992 er disse velsignelses-seremoniene blitt åpnet for folk fra alle verdens religioner. Siden 1992 er hovedparten av deltakerne folk som allerede er gift. For dem representerer velsignelsen en ny begynnelse på deres ekteskap, og at man lover å investere seg for å skape en harmonisk familie, en familie som kan bidra til å skape fred i våre samfunn og i verden.
Se  Velsignelsen,  En enkel innføring

Mer om Enhetskirken