Forord – 2 2016-12-10T09:19:07+00:00

Cheon Seong Gyeong

 «Himmelrikets hellige skrifter»

Forord – 2

Far har talt om denne boken og forklart: «Dette er den hellige boken for himmelriket. I «Cheon Seong Gyeong» (Himmelrikets hellige skrifter) består ordet cheon av det kinesiske skrifttegnet for «to» (二) og skrifttegnet for «menneske» (人). Vanligvis ser vi på mann og kone som de to sentrale personer i en familie. Himmel og jord skilte lag fordi de to som skulle ha blitt et ektepar i Edens hage, mistet forståelsen av hvordan de skulle vise kjærlighet. Derfor, og for at himmel og jord skal bli fullkomne, må to mennesker (天) følge de hellige (聖) skrifter (經), som må lære dem å vise en fullkommen kjærlighet. Dette blir forklart i «Himmelrikets hellige skrifter» (Cheon Seong Gyeong).» Far la til: «Cheon Seong Gyeong utdyper hvordan to personer oppnår hellighet. Veien dit er nettopp familien.»

I Guds gjenoppreisningsarbeid er Guds ord blitt uttrykt gjennom Det gamle testamente for å gjenskape på formingsstadiet, gjennom Det nye testamente for å gjenskape på vekststadiet og gjennom Det fullførte testamente for å skape på fullførelsesstadiet. Etter å ha gått gjennom en slik prosess gikk vi inn i tidsalderen for et rike med kosmisk fred og enhet (Cheon Il Guk [天一國]). En slik tidsalder begynte fra seremonien da Gud ble kronet til konge 13. januar 2001. En ny himmel og jord preget av kjærlighet og fred og der Gud styrer direkte, begynner å få et solid fotfeste basert på hans ord, slik det kommer til uttrykk gjennom Himmelrikets hellige skrifter (Cheon Seong Gyeong). Himmelrikets hellige skrifter er uttrykket for sannheten (Guds ord) som er nødvendig for at Guds skapelsesideal skal bli realisert.

Dette verket består av utdrag – nøye utvalgt etter tema – fra Guds ord slik det kommer til uttrykk gjennom De sanne foreldres taler. Ved å lese boken vil dere begynne å oppleve Guds og De sanne foreldres hjerte og sanne kjærlighet. De sanne foreldres beundringsverdige liv er et konkret uttrykk for Guds absolutte, enestående, uforanderlige og evige egenskaper. I Himmelrikets hellige skrifter kommer livet til De sanne foreldre til uttrykk. De er kommet som levende uttrykk for en gjenoppreisningshistorie full av dyp frustrasjon og den miserable Guds foreldrehjerte etter at han mistet sine barn fordi menneskehetens første aner falt. Derfor er Himmelrikets hellige skrifter livets evige rettesnor.

De sanne foreldre har viet sitt liv helt og fullt til å befri Gud og sørge for at det blir et solid grunnlag for at han skal bli konge. De har slitt hardt for å veilede menneskeheten til å bli Guds sanne sønner og døtre, slik Gud skapte oss for å bli. Hvordan skal vi kunne takke dem nok for det? De sanne foreldre håper at tradisjonen med «Sammenkomster for å lese og lære» (Hoondokhwae), der man leser Guds ord, kommer til å få et solid grunnlag i hver eneste familie og på livets scene, slik at ordene i denne boken kommer til å bære frukt i form av et liv der sannheten blir omsatt i praksis.

Vi håper dere kommer til å lese fra denne boken på «Sammenkomster for å lese og lære» hver dag og på den måten få en dyp forståelse av våre enestående Sanne foreldres kjærlighet, hjerte og lære om livet. Vi håper dere som Guds sanne sønner og døtre i tillegg kommer til å opprette tradisjonen til Riket med kosmisk fred og enhet (Cheon Il Guk).

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
Mai 2006