Forord – 1 2016-09-06T06:10:12+00:00

Cheon Seong Gyeong

 «Himmelrikets hellige skrifter»

Forord – 1

I begynnelsen skapte Gud verden basert på Ordet. Han skapte ved å inkludere sitt hjerte, sin kjærlighet, sitt liv og sin arvelinje i Ordet. Derfor virker visse prinsipper og lover – veien Gud vil alt og alle skal følge – konsekvent i livet til oss mennesker og alt i skaperverket.

Når mennesket blir en fullkommen skikkelse i Guds bilde, blir det en inkarnasjon av Ordet. Ved å holde seg til Ordet og arve egenskapene som preget Guds skapelsesarbeid, absolutt tro, absolutt kjærlighet og absolutt lydighet, skulle mennesket ha fått den opprinnelige naturen det ble skapt for å ha.

Menneskets første aner, Adam og Eva, fulgte ikke Guds ord og falt. Dermed fikk de en syndig og ond natur og mistet Ordet. Gud er imidlertid en Far som står for sann kjærlighet. Derfor har han utviklet sitt enorme gjenoppreisningsarbeid for å frelse den falne menneskeheten. Planen hans går ut på å gjenskape verden ved å sende Messias til jorden. Messias kommer som inkarnasjonen av Ordet. Akkurat som Gud skapte basert på Ordet, gjenskaper han basert på Ordet for å realisere sin gjenoppreisningsplan.

Også Jesus kom som inkarnasjonen av Ordet for 2 000 år siden og forkynte Ordet. Jødefolket trodde imidlertid ikke på Ordet, og Jesus ble korsfestet. Han lovet oss Gjenkomsten. Også han som kommer som Messias, Frelser og Gjenkomstens Herre 2 000 år etter Jesus, kommer som en inkarnasjon av Ordet. Han kommer for å realisere Guds skapelsesideal ved å gjenskape menneskeheten basert på Ordet. Et tydelig tegn fra himmelen på at han er kommet, er med andre ord sannhetens ord, som kommer til å frelse verden.

Nettopp De sanne foreldre er kommet som inkarnasjonen av Ordet og utfører den hellige gjenoppreisningsoppgaven. Far har viet hele sitt liv til å befri Gud og frelse menneskeheten i samsvar med Guds vilje. Far har forklart alle himmelens mysterier til oss og lært oss om Gud og menneske, vår verden og dens historie, den åndelige verden og Satans identitet. Samtidig praktiserer han det han taler om. Rundt 700 bind av hans taler er blitt utgitt til nå. De inkluderer en samling på 452 bind med taler han har holdt over en periode på mer enn 50 år.

Fra disse bøkene der vår Sanne far kaster lys over himmelens mysterier og forklarer ting for å befri Gud, frelse menneskeheten og skape verdensfred, er det blitt gjort et utvalg etter forskjellige temaer. Dette utvalget er arrangert i et stort bind som består av seksten bøker. De sanne foreldre har gitt denne store boken navnet «Himmelrikets hellige skrifter» (Cheon Seong Gyeong [天聖經]).

Les videre