Home/Cheon Seong Gyeong (2005 v)
Cheon Seong Gyeong (2005 v) 2017-02-24T18:14:14+00:00

Cheon Seong Gyeong

«Himmelrikets hellige skrifter»

I tillegg til Enhetsprinsippene har dr. Moon holdt utallige taler opp gjennom årene. Disse ble samlet i flere hundre bind som kun er utgitt på koreansk. Det eksisterer engelske oversettelser av mange av dr. Moons taler, men de ble som regel oversatt på direkten mens han holdt en preken. Man har gått gjennom en god del av disse oversettelsene, og det viser seg at over 80% av innholdet måtte oversettes på nytt.

Enhetsprinsippene var hovedsakelig beregnet på et kristent publikum. I 1997 la dr. Moon ned Enhetskirken (Den Forente Familie) og sa at tiden for en rent religiøs bevegelse var over. Han sa videre at vi fra da av har gått inn i en ny epoke , og at det ikke er nok med Enhetsprinsippene, læren til Enhetskirken.

CSG calligI 2005 ble den koreanske versjonen av Cheon Seong Gyeong utgitt. Skriftsamlingen består av 16 bøker, som alle inneholder utdrag fra dr. Moons taler fram til år 2000, arrangert etter tema. Dr. Moon har sagt ved flere anledninger at Cheon Seong Gyeong, som oversatt betyr «Himmelrikets hellige skrifter», er sannheten vi trenger i den nye tidsalder vi er gått inn i. I hans egne ord var Enhetsprinsippene en åpenbaring for Det nye testamentes tidsalder, mens Cheon Seong Gyeong inneholder innsiktene vi trenger for å fullføre utviklingen via Det gamle og Det nye testamente og de forskjellige religioners hellige skrifter. For at himmelriket skal bli realisert her på jorden, trenger menneskeheten de nødvendige innsikter for å skape et rike der det er fred, kjærlighet, rettferdighet, likhet og frihet for alle.

I februar 2013 kom det på koreansk ut en ny og forbedret versjon av Cheon Seong Gyeong, som også inneholder Sun Myung Moons taler etter år 2000. Den engelske versjonen ble utgitt i august 2014 av Family Federation for World Peace and Unification (Familieforbundet for Verdensfred og Enhet).

Vi har begynt å legge ut det vi har oversatt til norsk av 2005-versjonen. Det eksisterer en røff engelsk oversettelse av boken. Det viser seg imidlertid at den er full av unøyaktigheter, forenklinger og direkte feiloversettelser.

Derfor har vi oversatt direkte fra koreansk til norsk, med den engelske oversettelsen som en veiledende tekst. I prosessen har vi også sammenlignet mange uttrykk med den japanske og franske versjonen. Det er således et møysommelig arbeid å oversette fra et språk som det koreanske, som er vidt forskjellig fra europeiske språk. Setningene er helt forskjellig oppbygd. For visse koreanske ord finnes det ingen dekkende enkeltord på norsk, slik at man må bruke hele setninger for å få frem meningen.

Vi har ikke begynt å oversette 2013-versjonen til norsk.

Les Forordet

Innhold

Forord
Bok 1. Den sanne Gud
Bok 2. Sanne foreldre
Bok 3. Sann kjærlighet
Bok 4. Sanne familier
Bok 5. Livet her på jorden og den åndelige verden
Bok 6. Menneskets liv og den åndelige verden
Bok 7. Skikk og bruk og seremonier
Bok 8. Synd og gjenoppreisning basert på godtgjørelse
Bok 9. Velsignede familier
Bok 10. Veien for dem som lever i Det fullførte testamentes tidsalder
Bok 11. Universets opprinnelse
Bok 12. Arbeidet rundt Stillehavsranden
Bok 13. Gjenopprettelsen av Den sanne Guds «hjemland»
Bok 14. Et liv der en tjener sine foreldre med en ekte hengivenhet og med kjærlighet og respekt
Bok 15. Livet til dem som tar eieransvar for «Riket med kosmisk fred og enhet»
Bok 16. Sanne familier og Familieløftet
Ordliste