Utdanning 2017-03-02T23:02:56+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Utdanning

 

Unification Theological Seminary (UTS), Barrytown, New York.

Dr. Moon har grunnlagt flere skoler for høyere utdanning. Teologisk høyskole for enhet (Unification Theological Seminary [UTS]) i New York ble grunnlagt i 1975. Professorer med katolsk, protestantisk, ortodoks og jødisk bakgrunn underviser ved seminaret.

Hovedbygningen ved Sun Moon-universitetet i Asan, Sør-Chungcheong, Sør-Korea.

I Sør-Korea ble Sung-hwa teologiske høyskole grunnlagt i 1985 og utvidet til å bli Sung-hwa universitetet i 1992. To år senere ble navnet forandret til Sun Moon universitetet. Nå kan man studere en lang rekke fag der.

 

Akademiet for professorer for verdensfred (Professors’ World Peace Aacademy [PWPA]) ble opprettet i 1973 for å skape et forum der akademikere fra hele verden skulle kunne komme fram til fredelige løsninger på problemer som lett kunne føre til krig og annen form for vold. På de første PWPA-møtene deltok akademikere fra Sør-Korea og Japan, to land som tradisjonelt sett har vært fiender.

Organisasjonen har nå avdelinger i over 100 land. PWPA har som mål å opprette et globalt nettverk av universiteter som kan gi studentene et interkulturelt utdanningsperspektiv.

I april 1992 ble Universitetet i Bridgeport, Connecticut, USA, det første universitetet i dette ambisiøse prosjektet.
World University Federation er et internasjonalt nettverk for institusjoner og ledere innen utdanning.

New Hope Academy  Top Garden Academy

Fra et International Leadership Seminar for studenter fra den tidligere sovjetblokken i Ungarn januar – februar 1991.

Etter Den kalde krigen organiserte De internasjonale lederseminarene (The International Leadership Seminar [ILS]) programmer for studenter og professorer fra hele verden.
I 1990 og 1991 sponset ILS 3000 studenter fra den tidligere Sovjetunionen slik at de kunne reise til USA og delta i det største utvekslingsprogrammet mellom de to land like etter kommunismens fall. Vi hørte siden hvordan mange av disse ILS-deltakerne bemannet barrikadene for å forsvare demokratiet i Russland da kommunistene forsøkte å gjenvinne makten i 1991.

Siden 1990 har ILS sponset seminarer i Samveldet for uavhengige stater for over 60 000 studenter. I det ideologiske tomrommet etter kommunismen er mange russere åpne for nye ideer. Dr. Moons lære, som har som mål å skape en global familie, hjelper dem til å overvinne det etniske fiendskapet som ofte forsurer forholdet mellom landene i den tidligere Sovjetblokken. Dr. Moons lære forklarer dessuten Gud og åndelige verdier på en rasjonell måte, som passer godt til den vitenskapelige tenkemåte i disse landene. Gjennom praktisk opplæring i å undervise og tjene andre utvikler studentene lederevner for det 21 århundre.

Les videre