Home/Andre prosjekter/Tunnel under Beringstredet
Tunnel under Beringstredet 2016-11-24T13:01:33+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Tunnel under Beringstredet

visual display of the peacetunnel conceptBlant prosjektene Far Moon har initiert i den senere tid, er et tunnelprosjekt som vil forbinde øst og vest med hverandre over Beringstredet, det mest revolusjonerende og ambisiøse sivilingeniør-prosjektet i menneskehetens historie. Prosjektet vil bli et mesterbyggverk i en lengde av 8 mil mellom Russland og Amerika med en totalkostnad som vil beløpe seg til nesten 1500 milliarder kroner (ca. størrelsen på dagens norske oljefond) når det er ferdig. Da vil fysisk sett øst og vest, nord og sør bli forbundet med hverandre for første gang siden siste istid. Denne ideen er blitt veldig godt tatt imot over store deler av verden ikke minst av akademikere og politiske ledere i Russland. De skjønner at dette vil åpne deres land opp fullstendig for nye muligheter innen handel og kulturell utveksling. Dette kom klart frem etter at Alaskas Guvernør hadde tatt kontakt med Russlands tidligere president Boris Jeltsin i forbindelse med dette emnet.

«Enkelte tviler kanskje på at et slikt prosjekt lar seg realisere. Men der det er en vilje, er det alltid en vei – særlig når det er Guds vilje det dreier seg om,» sier Far Moon i en tale han høsten 2005 holdt i 100 byer over hele verden.

Ideen om å knytte Russland og Amerika sammen med en veiforbindelse skal visstnok ha vært diskutert allerede i 1849. Men de siste 150 årene er et slikt prosjekt blitt sett på som ren fantasi. Siden Far Moon er begynt å snakke om prosjektet, har mange imidlertid uttrykt sin støtte for det.

En forbindelse over Beringstredet er en «bro inn i fremtiden, eller snarere en tunnel,» sier Craig Burroughs, finansansvarlig for InterHemispheric Bering Strait Tunnel and Railroad Company. Jernbaner har historisk sett skapt økonomisk vekst og velstand, sier Burroughs, og økonomisk vekst og velstand skaper fred. Han foreslår at en tunnelforbindelse under Beringstredet må knyttes til en 800 mil lang jernbane fra Canada til Beijing. Et slikt prosjekt vil la verden få adgang til Sibirs enorme olje-, gass- og mineralressurser. Dette vil skape millioner av arbeidsplasser over hele verden.
«Tekniske undersøkelser virker lovende,» sier han. Geologiske studier viser at det er fullt mulig å bygge en slik tunnel. Fjellmassene byr på idelle forhold: granitt. «De store omkostningene utgjør bare en brøkdel av det amerikanske forsvarsbudsjettet,» sier Burroughs.

Den russiske diplomat og akademiker, professor Konstantin Dolgov, sier at russerne vil være meget interessert i de økonomiske muligheter en slik tunnel ville skape. Men tunnellen ville også gjøre sitt til at to av verdens viktigste land vil begynne et nært samarbeid med hverandre, noe som er uhyre viktig for en fredelig verden.

Slik uttaler erkebiskop George Stallings (USA) seg om dette prosjektet: «Moon har bygget broer hele sitt liv for å bringe verdens raser og religioner sammen. Derfor er det helt naturlig at han på dette tidspunkt i historien lanserer et slikt visjonært tiltak som fysisk bringer verden sammen, og som krever et tvers igjennom fredelig samarbeid for å lykkes».

Les videre