Home/Andre prosjekter/Samarbeid mellom nasjoner
Samarbeid mellom nasjoner 2017-03-02T22:55:15+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Samarbeid mellom nasjoner

Siden 1945 har en av de største hindre til fred i verden vært ateistisk, materialistisk kommunisme. Kommunismen anklaget de rike kristne nasjonene for ikke å være interesserte i å skape sosial rettferdighet. For å opplyse folk om kommunismens sanne natur, opprettet dr. Moon flere organisasjoner i Asia og andre deler av verden.

CAUSACAUSA, opprettet i 1980, avslører marxismen-leninismens ideologiske og praktiske villfarelser. CAUSA er basert på et moralsk syn, som bygger på Guds eksistens, som et konkret motforslag til kommunismen. Denne organisasjonen spilte en viktig rolle i prosessen som førte til kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Sovjetunionen.

 

Thomas J. Ward, March to Moscow – The Role of Reverend Sun Myung Moon in the Collapse of Communism

Thomas J. Ward skrev for øvrig i 2006 en bok om Sun Myung Moons rolle i kommunismens sammenbrudd. Boka heter March to Moscow – The Role of Reverend Sun Myung Moon in the Collapse of Communism (ISBN 1-885118-16-3).

 

Sun Myung Moon taler på det 2. Summit Council for World Peace 2. februar 1990 i Seoul.

Da kommunismen kollapset, tok dr. Moon initiativet til Forbundet for Verdensfred (Federation for World Peace [FWC]), Toppmøtet for Verdensfred (Summit Council for World Peace) og Foreningen for latinamerikansk enhet (Association for the Unity of Latin America [AULA]). Hans håp var at disse organisasjonene skulle utvikle en alminnelig internasjonal enighet om hvilke fundamentale moralske prinsipper forhold mellom mennesker og nasjoner må baseres på. Disse organisasjonene skaper muligheter for verdensledere til å møtes for å diskutere komplekse spørsmål som utviklingen i den tredje verden, demokratiseringsprosessen i Øst-Europa etter kommunismen, AIDS-epidemien, foreningen av den koreanske halvøya samt det liberale demokratis fremtid.

Fra 2005 ble arbeidet til disse organisasjonene en del av Universal Peace Federation (UPF).

Les videre