Home/Andre prosjekter/Religiøs enhet
Religiøs enhet 2017-03-02T22:51:42+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Religiøs enhet

IRFWP

Fra den 1. Assembly of World Religions i november 1985 i New Jersey, USA.

Den internasjonale religionsstiftelsen (The International Religious Foundation [IRF]) og Interreligiøst Forbund for Verdensfred (The Inter-Religious Federation for World Peace [IRFWP]) arbeidet for å skape verdensfred gjennom religiøs dialog og harmoni. Deltakerne på disse konferansene kom fra alle slags religiøse tradisjoner og filosofiske retninger. Broer ble bygd mellom forskjellige livssyn etter hvert som deltakerne fikk en mye bedre innsikt i hva andre tror. Drømmen om at alle religioner kan hjelpe oss med å skape bedre samfunn begynner å bli klarere.
Kenneth Cracknell, tidligere sekretær i Det britiske kirkeråd (The British Council of Churches), skrev om disse konferansene:

«Enhetskirken, som ikke kan sies å være en av de etablerte kirker, gjør mer for den interreligiøse bevegelsen internasjonalt enn både Kirkenes Verdensråd sin avdeling for dialog og Den romersk-katolske kirkes vatikanske sekretariat for ikke-kristne, ja til og med mer enn begge to til sammen.»

 

Sun Myung Moon og Hak-ja Han sammen med noen av deltakerne på Assembly of World Religions i august 1990 i San Francisco, USA.

IRF og IRFWP sponser Forsamlingen for verdens religioner (Assembly of the World’s Religions), som lenge ble holdt hvert fjerde år. På disse Forsamlingene kom religiøse ledere, akademikere, lekfolk og ungdom sammen. På den andre Forsamlingen i 1990 skjedde det et virkelig gjennombrudd i dialogen mellom muslimer og kristne. Ved å studere Enhetsprinsippene, dr. Moons lære, begynte mange ledende muslimer å se kristendommen i et nytt lys.

 

Logoen til Religious Youth Service (RYS)

IRF er også én av sponserne av Den religiøse ungdomstjenesten (Religious Youth Service [RYS]), der unge fra forskjellige religioner kommer sammen for dugnad, studier og felles bønnemøter. De har blant annet bygd skoler, samfunnshus og lagd ned vannledninger. Det som virkelig bygges, er imidlertid sterke vennskapsbånd, gjensidig tillit og respekt blant unge fra mange forskjellige trosretninger.

IRF og IRFWP sitt arbeid ble fra 2005 en del av arbeidet til Universelt Fredsforbund (Universal Peace Federation – UPF).

Dr. Moon tok initiativet til å skape World Scripture, en 900-sider tykk bok utgitt i 1991, som er en samling av sitater fra de forskjellige religioners hellige skrifter. Boka viser den store likhet mellom skriftene til alle de viktigste religionene fra hele verden. Boka var virkelig et gjennombrudd innen religiøs litteratur. Aldri før var hellige skrifter fra de forskjellige religioner blitt sammenlignet så systematisk for å fremheve deres universelle budskap og alt de har til felles. Dr. Moon har en dyp respekt for andre religiøse tradisjoner, ettersom det var Gud som inspirerte deres respektive grunnleggere, slik at menneskeheten skulle få åndelig forståelse og oppleve en indre utvikling.

I 2007 ble World Scripture and the Teachings of Sun Myung Moon (World Scripture II) utgitt av Universal Peace Federation (UPF).

Det var i samme ånd – for å skape religiøs enhet – Unification Theological Seminary ble grunnlagt i 1975. Som Sun Myung Moon sier i sin selvbiografi Mitt liv for verdensfred:

 «I september 1975 grunnla vi Unification Theological Seminary i Barrytown, som ligger nord for New York City. Og vi ansatte professorer med vidt forskjellige bakgrunner og fra mange religioner. Professorene representerte jødedom, protestantisme, katolisisme, den ortodokse lære og orientalsk filosofi.»

Les videre