Media 2017-03-02T22:58:15+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Media

Fra den 5. World Media Conference i Seoul i oktober 1982.

Fra møtet i Kremlin der Sun Myung Moon og deltakere fra den 11. World Media Conference traff President Mikhail Gorbatsjov 11. april 1990.

Media innehar en vital rolle i verden i dag. Deres viktigste oppgave er å formidle nyheter og informasjon til oss på en objektiv måte. Uheldigvis formidler media altfor ofte verdier av heller tvilsom karakter, billig sensasjonalisme og informasjon som gir et forvrengt bilde av virkeligheten.
Dr. Moon har gjort store anstrengelser for å skape media som representerer absolutte moralske verdier. Verdens Media Forening (World Media Association [WMA] organiserer konferanser der journalister fritt kan diskutere temaer som medienes rolle i konfliktløsing og i å gi folk innsikt i viktige problemer. WMA legger vekt på at mediene må være seg sitt ansvar bevisst og stå til rette for sin dekning av de forskjellige begivenheter.
    Med et sterkt ønske om å omsette slike idealer i praksis har dr. Moon eller medlemmer grunnlagt aviser og magasin for å tjene og bevisstgjøre offentligheten baert på sannhet og objektivitet: Segye Ilbo i Seoul, Sekai Nippo i Tokyo, The Washington Times, Insight og The World & I i Washington DC, Noticias del Mundo i New York og Los Angeles, The Middle East Times i Aten og Tiempos del Mundo i Buenos Aires samt internettavisen The World Peace Herald.

Les videre