Home/Andre prosjekter/Internasjonal motorvei for fred
Internasjonal motorvei for fred 2016-08-06T23:48:11+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Internasjonal motorvei for fred

I sin tale da Universelt Fredsforbund (Universal Peace Federation – UPF) ble siftet i New York 12. september 2005 nevnte sun Myung Moon et prosjekt han ser på som vitig for fred i verden, Internasjonal motorvei for fred.

Her er et utdrag fra den siste seksjonen i hans selvbiografi, Mitt liv for verdensfred, der han beskriver prosjektet:

«I lang tid har jeg vært talsmann for en verden der ikke bare religionene blir ett med hverandre, men også forskjellige etniske grupper og nasjoner. I tusener av år besto menneskehetens historie av en lang rekke begivenheter som splittet verden mer og mer. Hver gang religionen eller regimet forandret seg, ble det trukket flere grenser, samtidig som det ofte brøt ut krig. Nå er vi imidlertid inne i en tidsalder med globalisering. I fremtiden må verden bli fullstendig forent, også helt konkret ved hjelp av en Internasjonal motorvei for fred.

En slik motorvei er et enormt ingeniørprosjekt, som forener hele vår klode ved blant annet å bygge en tunnel eller bro over Beringstredet, som  skiller Russland fra det nordamerikanske kontinent. Planen er også å knytte sammen Korea og Japan ved hjelp av en undersjøisk tunnel. Da vil man kunne kjøre i bil fra Sør-Afrikas Kapp det gode håp til Santiago i Chile og fra London til New York. Alle steder i verden vil bli knyttet sammen uten blokkeringer noe sted, slik blodårene fungerer i menneskekroppen.

Når verden forandrer seg og blir et eneste stort verdenssamfunn, vil hvem som helst lett kunne reise fram og tilbake over landegrensene. Landegrenser som alle fritt kan krysse uten at det gjøres forskjell på folk, vil ikke lenger være nødvendige. Det samme gjelder for religioner. Når de forskjellige religioner hele tiden får mye med hverandre å gjøre, da får de også en stadig større forståelse for hverandre. Konfliktene tar da slutt, og murene mellom religionene smuldrer opp.»

Les videre