Home/Andre prosjekter/Harmoni mellom vitenskap og religion
Harmoni mellom vitenskap og religion 2017-01-22T01:27:23+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Harmoni mellom vitenskap og religion

 

Sun Myung Moon taler på den 15. ICUS i Washington DC, USA i 1986.

Science and Absolute Values, utgitt av ICUS Books i juni 1997. En tidligere utgave med 10 taler ble utgitt i 1982.

Den internasjonale kulturstiftelsen (The International Cultural Foundation [ICF]) var en av de første organisasjonene. Den ble grunnlagt i 1968 for å fremme internasjonal akademisk, vitenskapelig og kulturell utveksling. ICF sponset 22 ganger Den internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (The International Conference on the Unity of the Sciences [ICUS]) fra 1972 til 2000. Dette var et tverrfaglig forum for akademikere og vitenskapsmenn fra hele verden. Temaene disse konferansene tok opp, var basert på vår søken etter en sentral verdimålestokk som basis for en visjon om en forent vitenskapelig verden.

Sun Myung Moon tok også initiativet til å skape et nytt leksikon, som ikke er begrenset til en materialisme med sine røtter i vitenskapelige synspunkter som kommer fra Opplysningstidens filosofi. Dette leksikonet vil være preget av sin balanse mellom åndelig, moralsk og vitenskapelig informasjon. Navnet på dette online leksikonet ble New World Encyclopedia. De første 12 000 artiklene ble sponset av Universelt Fredsforbund (UPF) og Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred (IIFWP).

Les videre

Logoen til ICUS (Internasjonal Konferanse for Vitenskapenes Enhet).