CARP 2016-11-24T13:01:33+00:00

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

CARP

Fra informasjonsstand i regi av CARP januar 2011 på Blindern.

Logoen til CARP

C.A.R.P. står for Collegiate Association for the Research of the Principle (Studentforening for Prinsippstudier).

CARP er en studentforening som arbeider for å utvikle samarbeid og kommunikasjon mellom forskjellige kulturer og raser, på tvers av landegrensene. CARP er aktiv ved mange universiteter over hele verden f eks i Sør-Korea, Japan, Filippinene, USA, Brasil, Tyskland, Østerrike, Italia, Finland, Norge, og mange andre land.

CARP har som mål å skape en ny studentkultur basert på absolutte, universelle verdier. Disse verdiene har sin opprinnelse i Gud (eller Allah eller Den første årsak, hvis du foretrekker det). Vårt grunnprinsipp er enhet og harmoni, som kan realiseres gjennom sann kjærlighet. Derfor legger vi vekt på ren kjærlighet.

CARP streber etter å gi studenter et balansert tilbud gjennom opplæring av hele menneskesjelen, ikke bare intellektet, som universitetene selvsagt legger mest vekt på. CARP mener det er likeså viktig å utvikle vårt hjerte, våre følelser og vår vilje. CARP sine programmer forsøker derfor å gi studentene bedre innsikt i temaer som personlig utvikling, livets hensikt, sann kjærlighet, sunne forhold til ens medmennesker og sosial fornyelse. CARP arbeider også for å fremme moralsk og åndelig fornyelse. Vi holder foredrag, seminarer og konferanser der det er rikelig med anledning til å diskutere slike spørsmål. Gjennom kulturelle tilstelninger forøker vi å fremme forståelse for andre kulturer samt å stimulere studentene til å utvikle sine kreative evner. Gjennom kurser viser vi hvordan vår seksualitet er en gave Gud har gitt oss, og som krever en ansvarlig holdning. CARP sine sosiale begivenheter er et sunt rekreasjonstilbud der man også kan treffe det motsatte kjønn i en atmosfære fri for seksuelt press.

Lokale CARP-avdelinger organiserer studenter til en frivillig innsats i lokalsamfunnet. Blant slike prosjekter kan vi nevne innsamling av klær og mat, hjelp til eldre eller barnehjem, forskjellig dugnadsarbeid, osv.

CARP ble grunnlagt i 1955 av dr. Sun Myung Moon i Seoul, Sør-Korea. Siden da har bevegelsen opprettet avdelinger i over 80 land. Mange internasjonale sammenkomster og konkurranser er blitt organisert for å overvinne barrierer mellom nasjoner, folk og raser og for å utvikle vennskap og samarbeid mellom studenter fra forskjellige land. Slike prosjekter omfatter Verdens Kultur- og Sportsfestival og Mr & Miss University Pageant.

Kultur skaper ofte barrierer mellom folk, men det er mulig å bygge broer mellom kulturene hvis fundamentet vårt er universelle verdier basert på skjønnhet, sannhet og godhet.

Her i Norge holder vi regelmessige foredrag og tar opp temaer som Livets hensikt; Det ondes problem; Finnes sann kjærlighet? Åndelig vekst, Hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvor leder den historiske utvikling? Vi har også informasjon-stands og bokbord på Universitetet i Oslo. Foredragene blir annonsert med plakater på Blindern.