Home/Andre prosjekter
Andre prosjekter 2016-11-24T13:01:33+00:00

Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred

Universelt Fredsforbund

Et himmelrike på jorden krever en innsats på mange fronter

Andre prosjekter

Sun Myung Moon innså allerede i ung alder at å bygge en verden med fred, det himmelrike han ofte nevner i sine taler, krever en innsats på mange fronter.

Han grunnla først Enhetskirken i 1954 for å skape kristen enhet. Siden da har Gud inspirert ham til å skape mange nye institusjoner som arbeider for fred og enhet. Dette har etter hvert utviklet seg til å bli en lang rekke vidt forskjellige religiøse, akademiske, politiske og kulturelle institusjoner, som til tross for sitt mangfold likevel alle bryter ned grensene mellom raser, religioner og nasjoner. Disse organisasjonene har det til felles at de er alle blitt opprettet for å uttrykke idealene Guds rike på Jorden må være basert på.
I februar 1999 ble Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred (IIFWP) stiftet som en organisasjon som skal koordinere mange andre av prosjektene innen Enhetsbevegelsen.

Global Forening for Ikke-statlige Organisasjoner

Navnet ble i 2005 forandret til Universelt Fredsforbund (Universal Peace Federation – UPF). Målet er å skape verdensfred.  UPF støtter FNs arbeid for fred og forsoning. Men politiske løsninger vil aldri være nok. En vesentlig del av UPFs visjon for verdensfred er at verdens religiøse ledere, med all den visdom deres respektive tradisjoner representerer, må spille en viktig rolle i arbeidet for å skape fred. Dr. Moon har selv ved flere anledninger derfor fremhevet at UPF bør arbeide for opprettelsen av et FN-råd med representanter fra de forskjellige religioner.  Se: Viktig skritt mot verdensfred.
Organisasjoner tilsluttet UPF:
WANGO (World Association of NGOs

[Global Forening for Ikke-statlige Organisasjoner]):
Ikke-statlige organisasjoner spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet for å skape en bedre verden. WANGO ble opprettet for å skape samarbeid og koordinering av aktivitetene til de tusener av forskjellige ikke-statlige organisasjoner.

Les videre