Videoer 2017-01-25T07:12:39+00:00

Familieforbundet for verdensfred og enhet

Publikasjoner – videoer

En introduksonsvideo om Familieforbundet.

Her er en del videoer om Enhetsprinsippene og livets store spørsmål.

Hvem er Sun Myung Moon?

Livet etter døden

Sann kjærlighet

Vitenskapen beviser Gud

Dommedag snart?

Hensikten med livet (Meningen med livet)

Prinsippene Gud skapte etter

Én Gud for alle

Åndelig vekst

Det ondes opprinnelse

Det ondes problem

Det gode mot det onde

Gjenfødelse

Religion er veien; hva er målet?

En fredskultur – kan drømmen bli virkelighet?

Prinsippene – Innledning

Guds tosidige natur

Guds energi og vårt grunnlag for den

Hensikten med å skape

Verdien alt ble skapt for å ha

Universets skapelsesprosess og vekstperiode

Den åndelige og den fysiske verden

Et liv du virkelig elsker