Home/Aktiviteter/Foredrag
Foredrag 2017-09-13T20:09:38+00:00

Alle foredragene holdes i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationaltheatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

Én Gud for alle

Tirsdag 26. september kl 1900

Gud er ikke en kristen Gud eller en muslimsk Gud. Han er Gud for alle. De som tror Gud tilhører deres tro, ser lett ned på tilhengerne av andre religioner. Gud er det mest universelle vi kan tenke oss. Fra Gud kommer andre universelle ting: kjærlighet, evigheten, lykke, frihet, menneskets verdi, osv.

Vi trenger noe høyere enn oss selv. Uten Gud blir jeg sentrum. Men jeg er altfor foranderlig. Gud derimot er evig den samme, uforanderlig og absolutt. Gud er nøkkelen til å overvinne både egoisme og individualisme.  Hva slags gudsbegrep vi har, er av avgjørende betydning for tusen andre spørsmål.

Foredraget gir en dyptgående innsikt i Guds vesen. Vi har fått intellektet for å bruke det. Ved å forstå Gud, kan vi også forstå tilværelsen. Sier vi at Gud er et mysterium, blir hele livet en gåte.

Se video av foredraget «Én Gud for alle»

Hensikten med livet

Tirsdag 10. oktober kl 1900

Livet kan av og til, og for mange, se helt meningsløst ut. Se bare på antall selvmord begått her i landet. Mange må ty til alkohol eller stoffmisbruk. Samtidig mister tusener av mennesker sine nærmeste gjennom ulykker, krig og vold. Da er det ikke lett å se noen mening med det hele.

Det finnes imidlertid en høyere hensikt. Dreier livet seg bare om å tjene seg rik, skaffe seg et fint hus og masse statussymboler, blir man veldig skuffet når man kommer til veis ende. Penger og materielle ting burde hovedsakelig være midler som kan hjelpe oss å realisere livets høyere mål og mening. Mennesket er skapt for en viss hensikt. Det er ikke det skapte som bestemmer denne hensikten, men Skaperen. Det er utrolig dumt å kaste bort din dyrebare tid og energi på ting som bare gjør det vanskelig for deg å realisere livets egentlige hensikt. Vi trenger riktig fokus. Vi lever nemlig bare én gang. Du er for verdifull til å bomme helt på livets mål!

Se video av foredraget «Hensikten med livet»

Alle foredragene holdes i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationaltheatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

En fredskultur – kan drømmen bli virkelighet?

Tirsdag 24. oktober kl 1900

Mennesket er i ferd med å overvinne de barrierer, restriksjoner og forskjeller som har gitt grobunn til talløse kriger, konflikter og bittert fiendskap opp gjennom tidene. Verden blir stadig mer preget av internasjonalt samarbeid. Vi befinner oss i et mangfoldig verdenssamfunn, der forskjellige raser og nasjonaliteter omgås hverandre, lærer hverandres språk og utveksler skikker, matvarer og handelsvarer fra hele verden. Som følge av store fremskritt innen transport og kommunikasjonsteknologi har verden «skrumpet» i en slik grad at vi i dag kan reise til nesten hvor som helst på vår klode på noen få timer. Dette skaper en utvikling uten sidestykke i historien med kulturell utveksling og forståelse for hverandres liv og kulturer. Flere og flere er begynt å innse behovet for samarbeid på tvers av kulturelle, religiøse og nasjonale grenser. Fremveksten av internasjonale organer som FN og EU er et tydelig tegn på at vi i dag befinner oss på terskelen til en forent verden. Er en fredskultur mulig?

Se video av foredraget «En fredskultur – kan drømmen bli virkelighet?»

Det ondes problem

Tirsdag 7. november kl. 1900

Hvis Gud er 100% god og allmektig, hvorfor er det da så mye ondskap i verden? Det er det eldgamle filosofiske problemet vi kaller «Det ondes problem» i et nøtteskall. Er ikke Gud i stand til å gjøre noe med all djevelskapen? Hvorfor har det onde satt et så sterkt preg på menneskehetens historie til tross for at Gud er kjærlighet og har all den makt han trengte til å skape et enormt univers? Det kan virke som om Gud er maktesløs når vi tenker på Stalins dødsleirer, Hitlers jødeutryddelser, unge kvinner fra fattige land som blir grovt utnyttet som sexslaver, voksne menn som forgriper seg på og ødelegger livet til uskyldige små barn.

Dette er ikke bare et filosofisk problem. Ondskap er noe virkelig og uhyre destruktivt. Hvis Gud ikke greide å forhindre at seks millioner jøder ble drept av onde krefter, kan det da tenkes at vi mennesker også spiller en rolle i den kosmiske kampen mellom det gode og det onde? Kan vi gjøre noe og bidra til å overvinne det onde og destruktive i verden i dag? Den klassiske problemstillingen vi kjenner som «Det ondes problem», tar ikke med mennesket i regnestykket, selv om vi ble skapt i Guds bilde og satt til å forvalte jorden. Er alt virkelig opp til Gud? Hva er rollen Gud opprinnelig tiltenkte oss mennesker?

Så mange har mistet troen på grunn av den tilsynelatende logiske brist i denne klassiske problemstillingen. Løsningen på hele problemet er egentlig ganske enkel! Kom og finn ut selv og få samtdig en bedre forståelse av forholdet mellom Gud og menneske!

Se video av foredraget «Det ondes problem»