Home/Aktiviteter/Foredrag
Foredrag 2017-05-23T23:43:32+00:00

Alle foredragene holdes i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationaltheatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

Gjenfødelse

Tirsdag 6. juni kl 1900

Begrepet «gjenfødelse» eller «å bli født på nytt» er noe få utenfor de innvidde kretser forstår. Det var således ikke mange som forsto Jesus da han introduserte begrepet for 2000 år siden. Begrepet er imidlertid uhyre viktig for å forstå ditt eget liv og har en sentral plass i mange religioner, f.eks. i kristendommen, hinduismen, buddhismen og baha’i-troen. «Gjenfødelse» er et uhyre viktig begrep og er nøkkelen til å forstå hvordan du kan bli et nytt og bedre menneske og bryte med alt som hindrer deg i ditt indre liv.

Se video av foredraget: «Gjenfødelse»

Dommedag snart?

Tirsdag 20. juni kl 1900

Vi opplever en klimakrise, en finanskrise, epidemier og terror. Nå snakker vitenskapsmenn like mye om  verdens undergang som troende mennesker. Følgelig er det mange som tror at dommedag er nødt til å komme snart.

La oss derfor se på hvilken relevans begreper som endetiden, de siste dager, dommedag, apokalyptiske katastrofer og Guds inngripen har i dag. Bak slike religiøse konsepter skjuler det seg et viktig budskap for å forstå tiden vi lever i nå.

Se video av foredraget: «Dommedag snart?»

Alle foredragene holdes i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationaltheatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

Det gode mot det onde

Tirsdag 4. juli kl 1900

Etnisk rensning og terrorisme får oss til å innse at det finnes utrolig destruktive krefter i verden vi lever i. Og det har det alltid gjort. Tenk bare på Auschwitz, Rwanda, Kampuchea, Sbrenica…….

Hvor kommer disse kreftene fra? Hvorfor lot så mange tyskere seg rive med av Hitlers antisemittiske hat? Hvorfor lar nå mange seg rive med av fundamentalisters hat?

La oss sette dette i et historisk perspektiv og se på den åndelige dimensjonen bak konflikter og kriger opp gjennom tidene. Dette er en usynlig dimensjon, men som likevel har satt sitt tydelige preg på historien. Én ting kan vi være sikker på: Det er ikke tilfeldigheter som styrer det hele.  Foredraget gir en forbausende innsikt i de fundamentale kreftene som kjemper om å styre utviklingen av vår sivilisasjon. Det har gått opp for flere og flere at det er en dypere mening bak tilsynelatende meningsløse begivenheter i verden rundt oss. Få en forståelse av den åndelige dimensjonen bak det som skjer. Uten det blir livet lett overfladisk.

Se video av foredraget: «Det gode mot det onde»

Hvis religion er veien, hva er da målet?

Tirsdag 18. juli kl. 1900

Det er lett å ta sin religion som noe absolutt og fullkomment eller som den høyeste sannhet, som aldri vil bli overgått. Selv om religion forkynner det fullkomne (himmelriket, et perfekt paradis, osv), er det et ubestridelig faktum at ingen religion har greid å løse menneskehetens problemer og skape et paradis her på jorden. Tiden for å tro at ens eget land er det beste, er forbi. Tiden for å tro at bare ens egen religion har sannheten, er forbi.

En religion kan sammenlignes med et verksted Gud har opprettet for å reparere oss mennesker. Men meningen er ikke å få seg plass på et verksted og bli der i all evighet. Vi må komme ut derfra, reparert! Et religiøst liv representerer ikke livets egentlige mål. Religion er veien, men hva er målet?

Vi trenger en ny visjon! Vi må forstå det opprinnelige idealet Gud ønsket å realisere da han skapte universet og mennesket. Gud har ett ideal for alle, enten vi er sorte, hvite, gule, brune eller røde; enten vi bor i Midtøsten, Europa, Kina eller Amerika. Dette opprinnelige idealet er nøkkelen til å forstå all religion og rive ned barrierene som hindrer oss i å skape fred i verden.

Se video av foredraget «Religion er veien; hva er målet?»