Home/Aktiviteter/Endagsseminar – del 1
Endagsseminar – del 1 2017-10-09T23:29:58+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Familieforbundet for verdensfred og enhet

Endagsseminar – del 1

Endags-seminar

Lørdag 30. september: Del 1 (for program se under) i Grorudveien 39 (underetasjen på baksiden),  0976 Oslo, fra kl 1100 til 1600.

Lørdag 14. oktober: Del 1 (for program se under) i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo, fra kl 1100 til 1600.

PROGRAM:

kl. 11:00  Velkommen
kl. 11:15  Video
kl. 11:30  Foredrag I:
Det opprinnelige idealet (Skaperen, livets hensikt, åndelig vekst, evigheten)

kl. 12:15  Spørsmål, diskusjon
kl. 12:45  Lunsj

kl. 13:30  Foredrag II:
Idealet blir ødelagt
(Hva gikk galt? Det ondes opphav)
kl. 14:15  Spørsmål, diskusjon, forfriskningerkl. 15:00  Foredrag III:
Veien tilbake til idealet
(Gjenoppreisningsarbeidet opp gjennom historien og i dag)
kl. 15:45  Spørsmål, diskusjon
kl. 16:15  Avslutning

DET OPPRINNELIGE IDEALET

Vi er skapt for en høyere hensikt og for å realisere et fantastisk ideal. Foredraget belyser vår indre åndelige virkelighet og kreftene som påvirker den. Alt i naturen vokser til fullkommenhet. Vi er også skapt for å vokse og oppleve personlig utvikling. Uten det blir livet kjedelig. Uten en høyere hensikt kan vi aldri realisere det utrolige potensial hver en av oss har. Overlat ikke ditt indre liv til tilfeldigheter lenger. Vær ikke som et løv som blir blåst bort av høstvinden.

IDEALET BLIR ØDELAGT

Hvis Gud er 100% god, hvorfor er det da så mye ondskap og lidelse i verden? Uten å forstå det ondes opprinnelse og roten til alt ondt, er det umulig å skape en bedre verden. Det onde kommer ikke fra Gud! Det er heller ikke forårsaket av et eple den første mann og kvinne spiste. Dette foredraget gir en ny og revolusjonerende innsikt, som gir deg muligheten til å eliminere det ondes rot fra ditt eget liv, din familie og våre samfunn. Finn nøkkelen til å forstå de holdninger og handlinger som forhindret at Guds ideal ble realisert og alltid har ødelagt våre liv og verden.

VEIEN TILBAKE TIL IDEALET

Idealet Gud ville realisere gjennom oss mennesker, ble aldri virkelighet, slik Gud hadde planlagt i tidenes morgen. Men Gud kan ikke gi seg på tap. Gud vil ikke være noen fiasko! Med et brennende hjerte har Gud arbeidet uten opphør for å gjenopprette en god verden i samsvar med skapelsesidealet. Derfor har han stadig forsøkt å realisere sin plan med menneskehetens histories «siste dager». Hver gang har imidlertid mennesket unnlatt å oppfylle sin del av ansvaret, og følgelig er Guds plan forblitt uoppfylt. Realiseringen av Guds plan med historiens «siste dager», som også må realiseres for å oppfylle hensikten med skapelsen, avhenger heller ikke av Guds evne alene. Det er helt nødvendig at mennesket tar sin del av ansvaret. Men det har mennesket aldri gjort. Av den grunn antyder Bibelen at det har vært flere forsøk på å gjennomføre historiens «siste dager»: Noahs tid, Jesu tid og tiden for Det annet komme.

Vi lever nå i en utrolig tid med en rivende teknologisk og vitenskapelig utvikling. Vi opplever en forandring av globale dimensjoner. Mennesket står på terskelen til noe virkelig stort! En kjærlighetens Gud skapte oss for å oppleve sann kjærlighet i en verden som er ideell både åndelig og materielt. Tiden for å realisere Guds ideal er kommet! Det er nå! Finn ut hvordan Gud er i ferd med å gripe inn i verden i dag på en utrolig måte!

Seminaravgift: kr 50,-  inkl. lunsj og forfriskninger
Påmelding:   info@enhet.no info@enhet.no eller tel. 9208 1299