Home/Aktiviteter
Aktiviteter 2017-03-30T00:08:45+00:00

En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion man tilhører

Familieforbundet for verdensfred og enhet

Aktiviteter

Blant aktivitetene i Norge i regi av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet vil vi nevne våre foredrag på tirsdager i Colbjørnsensgate 8c, like bak slottet. Vi tar opp en masse interessante temaer, og det er rikelig med tid for diskusjon og kommentarer etter foredraget. Vi har en foredragsserie om Livets store spørsmål.

Vi holder gudstjeneste hver søndag kl. 1100. Den viktigste del av gudstjenesten er prekenen. Ellers er møtet preget av sang, lesing av Guds ord og bønn samt at vi sier fram ett av de åtte Familieløftene. For Oslo og omegn blir gudstjenesten holdt i Grorudveien 39a, 0976 Oslo, underetasjen, inngang fra Sagstukroken. Alle er hjertelig velkomne. Parkering i Sagstukroken. Gangavstand fra Grorud T-banestasjon eller Grorud jernbanestasjon. Buss 79 stopper like ved lokalet, busstopp Sagstuveien.

I tillegg har vi endagsseminarer på lørdager i Grorudveien 39a.

Informasjonsstand Karl Johan sept. 2013Vi har også informasjonsstand regelmessig på Egertorget i Oslo.

En annen aktivitet er mindre møter i folks hjem, der venner og naboer blir invitert.

En annen og ikke fullt så kvantifiserbar form for aktivitet er den innsats våre medlemmer gjør for å skape sunne familier og samfunn ved å basere sine liv på sanne familieverdier. Vi ser på dette som et viktig bidrag til en bedre verden.

Den finansielle støtte til våre aktiviteter kommer her i landet hovedsakelig fra donasjoner fra medlemmer.

Les videre