/Til minne om Morton Kaplan (1921-2017)

Til minne om Morton Kaplan (1921-2017)

Morton A. Kaplan, tidligere president av PWPA International og Distinguished Service Professor Emeritus ved Universitetet i Chicago, forlot denne verden 27. september. Han ble født i 1921 og ble således 96. Kaplan blir nok husket av mange med tilknytning til Enhetsbevegelsen for å ha spilt en sentral rolle i en viktig konferanse som erklærte Sovjetunionens sammenbrudd i 1985, seks år før det skjedde i virkeligheten. Dette blir utførlig beskrevet i Sun Myung Moons selvbiografi, side 226-227. (Og i flipboken En global fredsskaper, side 17-18)

Kaplan var veteran fra annen verdenskrig og ble berømt innen fagområdet Internasjonale relasjoner da han utga boken System and Process in International Politics i 1957. Han engasjerte seg i arbeidet for å skape et fredelig og stabilt internasjonalt samkvem og finne ut hvordan det kunne utvikles gode relasjoner og tillit i blant verdens stater. Kaplan stilte seg ofte kritisk til realpolitikere, som kun var talsmenn for nasjonenes strategiske egeninteresser og en utøylet maktutøvelse.Han var en akademiker med et bredt interessefelt og brukte således begreper fra filosofi, språkvitenskap, systemteori og fysikk. Kaplans siste bok Transcending Postmodernism, ble skrevet sammen med Inanna Hamati-Ataya og ble utgitt i 2014

Kaplan viet seg til arbeidet med Akademiet for professorer for verdensfred (Professors World Peace Academy – PWPA) og organiserte tre banebrytende internasjonale konferanser som hadde med de forskjellige samfunnsmodeller rundt om i verden å gjøre. Alle disse konferansene ble organisert med opptil 12 komiteer med 90 akademiske eksperter som holdt foredrag. Ledende akademikere fra 90 land deltok på PWPA-konferansene og lærte om forskjellige styringsmodeller og hvordan de kunne gi råd til sine egne nasjoner. Flere bøker ble utgitt fra hver av disse konferansene.

  • Den første var «Sovjetimperiets fall» (The Fall of the Soviet Empire) og ble holdt i Geneve, Sveits i august 1985, seks år før Sovjetunionen kollapset. Professor Alexander Shtromas ble utnevnt til konferanseformann. Han var en tidligere kommunistisk akademiker innen juridiske studier, utdannet ved Universitetet i Moskva. Shtromas utvandret til England i 1972. En CIA-ansatt som deltok som privatperson, sa senere at han trodde at denne konferansen ikke bare forutså på en nøyaktig måte sovjetsystemets kollaps, men bidro også til å tegne konturene av hvordan sammenbruddet og overgangen til et nytt system kunne foregå på fredelig vis.
  • Den andre var «Kina i en ny tidsalder» (China in a New Era) og ble holdt i Manila, Filippinene, i august 1987. For denne konferansen arbeidet Kaplan tett sammen med professor Ilpyong Kim, en akademiker i asiastudier, utdannet ved Columbia University. Konferansen viste hvordan Kina, under Deng Xiao Pings ledelse beholdt systemet med kommunistpartiet i kontroll, men gikk bort fra sentraløkonomisk planlegging og over til en bedre forståelse av «produksjonskreftene» og markedet.
  • Den tredje tok for seg de liberaldemokratiske samfunn i en postkommunistisk verden. Denne ble holdt i London i august 1989. Kaplan valgte professor Edward Shils, professor ved Universitetet i Cambridge og leder av Institutt for Samfunnsstudier ved Universitetet i Chicago til å hjelpe ham med å organisere konferansen.

Kaplan var også seniorrådgiver til International Journal on World Peace, formann i International Conference on the Unity of the Sciences (ICUS), og sjefsredaktør for World and I, et stort (flere hundre sider) fargerikt månedlig tidsskrift utgitt av Washington Times. I flere år satt Kaplan dessuten på styret for Universitetet i Bridgeport, Connecticut.

2017-10-16T20:42:48+00:00 oktober 16th, 2017|Enhetsbevegelsen, Fredsarbeid, fredskultur, kommunisme, Nyheter, Nyheter 2017, USA, Utdanning, Verdensfred|