/Ny bok – Religion i Østerrike

Ny bok – Religion i Østerrike

Bokserien «Religion i Østerrike» (Religion in Austria) fyller et tomrom i studiet av religioner i Østerrike, og gir detaljerte ekspertredegjørelser om forskjellige aspekter ved østerriksk religionshistorie og relaterte emner, både i fortid og nåtid. Basert på ny forskning gir denne bokserien et religionsvitenskapelig perspektiv på det store og uutforskede religiøse landskapet i Østerrike.

To professorer i religionsvitenskap ved Universitetet i Wien, Hans Gerald Hödl og Lukas Pokorny, er ansvarlige for redigeringen av innholdet. Pokorny står oppført som forfatter av en artikkel på over 40 sider om «Hvordan medlemmer av Enhetsbevegelsen ble konvertert – aktuelle perspektiver på tidligere opplevelser i den østerikske Enhetsbevegelsen» (The Unificationist Conversion Narrative: Current Perspectives on Past Experiences in the Austrian Unification Movement).

Karsten Lehmann, professor i interreligiøsitet, Universitetshøgskolen for lærerutdanning, Wien / Krems, sier: «Tredje bind av «Religion i Østerrike» (Religion in Austria) gir serien på tre bind en mer systematisk dimensjon. Dette, sammen med den utvidede oversiktsseksjonen, gjør definitivt boken til det viktigste og mest overbevisende referanseverktøyet for studiet av dagens religioner i Østerrike. Alle som arbeider på dette feltet, bør ha tilgang til denne serien.»

Praesens Verlag, 2016, ISBN 978-3-7069-0955-6, 316 sider.