/Moder Moon taler til 10.000 i Japan

Moder Moon taler til 10.000 i Japan

Moder Moon, Hak-ja Han, talte på et stort møte med over 10.000 deltakere i Makuhari Messe, en stor innendørsarena i Chiba, sørøst for Tokyo søndag 15. oktober. Begivenheten gikk under navnet «Festival for de fredselskende, viet til å skape lykkelige familier og verdensfred».

Eiji Tokuno, president av Familieforbundet i Japan, sa i sine åpningsord at det er trusler mot freden både fra bestemte nasjoner og fra den dårlige oppslutningen om familieverdier. Han talte om dr. Sun Myung Moons liv og arbeid og introduserte til slutt Hak-ja Han som «Guds kjære datter».

To medlemmer av det japanske parlamentet (Kokkai) talte også og uttrykte sin støtte for familieverdier generelt og Familieforbundets arbeid for å fremme dem. De to – Toshiro Toyoda og Dai Shimamura – er begge fra Det liberaldemokratiske partiet. Shimamura er også formann i parlamentskomitéen for helse, arbeid og sosialomsorg.

Tre annengenerasjonsmedlemmer ga vitnesbyrd, inkludert datter av Masaki Sasamoto, som hadde lidd martyrdøden som misjonær for Enhetskirken i Tanzania.

Familieforbundets internasjonale president Sun-jin Moon introduserte sin mor, Hak-ja Han, Moder Moon, til forsamlingen. Sistnevnte talte i omtrent 25 minutter og understreket hvordan vi må bli fredselskende verdensborgere som lever ikke for oss selv og vårt eget land, men for verden. Hvis Japan var full av slike eksemplariske annengenerasjonsmedlemmer som de tre som ga sitt vitnesbyrd, da ville det så sant Japan viste vei, være håp om at alle verdens 7,5 milliarder innbyggere kunne lære å realisere Guds ideal for oss mennesker. Alle verdens 200 land ville da bli utfordret til å forandre seg og skape velfungerende familier. Moder Moon oppfordret Japan til å ta på seg en morsrolle overfor de mange andre land i verden og støtte arbeidet der. Da kan en ny historisk ære begynne der Gud og hans ideal får en sentral plass.