/Meningen med livet

Meningen med livet

Familieforbundet holdt et offentlig møte i Eldorado bokhandel i Torggata, Oslo 17. oktober. Steinar Murud, Familieforbundets styreformann, holdt et illustrert foredrag om «Meningen med livet», fulgt av spørsmål og diskusjon.

Han tok utgangspunkt i hvordan alle tingene vi mennesker omgir oss med, ble skapt for en viss hensikt. Også alle levende vesener oppfyller en viss hensikt i det store økologiske samspillet ute i naturen. Hva er så meningen med livet for oss mennesker? Man kan selvsagt gi sitt liv mye innhold, men Murud tok for seg det han kalte «den store meningen». Og det er noe som er bestemt fra tidenes morgen. Formålet med en ting er ikke bestemt av tingen selv, men av skaperen. En kopp er for eksempel skapt for å inneholde noe vi kan drikke. På samme måte ble vi mennesker skapt av Gud for en viss hensikt.

Derfor er det ikke likegyldig hvordan vi lever våre liv. For å få et godt resultat i det lange løp må vi forstå hva som er meningen med livet, og hvorfor Gud skapte oss.

Vi er ikke bare skapt for en jobb. Vi kan utdanne oss til leger, advokater og snekkere, og det er utfra eget valg, men det som er selve meningen med livet, gjelder for alle, uansett yrke. Hva er så det?

Gud er et kjærlighetsvesen og skapte oss rett og slett for å arve hans sanne kjærlighet. Akkurat som foreldre har et stort hjerte for sine barn, har Gud et stort hjerte for alt han har skapt. Og Gud vil at vi arver et slikt hjerte fra ham. Da må vi lære å se verden med Guds øyne. I kristendommen brukes uttrykket Imago Dei, som betyr at vi er skapt i Guds bilde, for å ligne Gud.

Vi trenger imidlertid tid for å bli sånn. En av kirkefedrene, Ireneus av Lyon, skrev i sitt hovedverk «Mot kjetterne», at Adam ble skapt som barn, uten en fullkommen forståelse, og at han måtte vokse opp og bli moden. Og det gjelder selvsagt oss alle. Vi må vokse for å kunne arve Guds kjærlighet.

I livet er det flere områder vi kan utfolde oss på. Ett område er personlig utvikling og vekst. Et annet område er relasjoner, familie og det sosiale. Et tredje område er vårt forhold til naturen og omgivelsene. Gud ga da også mennesket tre velsignelser, en for hver av disse tre områdene.