Home/Varig fred – hva skal til?

Varig fred – hva skal til?

«Varig fred – hva skal til?» var tema for Familieforbundets offentlige foredrag i Eldorado bokhandel i Oslo tirsdag 19. september. Steinar Murud, Familieforbundets formann, tok for seg de grunnleggende prinsipper for at vi skal få en verden med fred. Han kom særlig innpå to forhold som han kalte pilaren og bærebjelken for fred, forholdet mellom sinn og kropp og forholdet mellom mann  og kone.  «Hvis forholdet mellom sinn og kropp fungerer optimalt i ethvert menneske med full enhet mellom det indre og det ytre, og parene samtidig fungerer harmonisk, da er man kommet langt på vei til å skape en verden med fred,» sa Murud. Han illustrerte foredraget med eksempler fra forskning, samfunnsdebatt og religiøse tekster. Les hele foredraget.