Home/Moder Moon i Madison Square Garden 15. juli

Moder Moon i Madison Square Garden 15. juli

Moder Moon, Hak-ja Han, talte lørdag 15. juli på et stort møte i den berømte arenaen Madison Square Garden i New York. «Fred begynner med meg» var tema for arrangementet i regi av Familieforbundet, Universelt Fredsforbund (UPF), Kvinneforum for Verdensfred (WFWP) og Lederkonferanse for amerikanske geistlige (ACLC). Blant deltakerne i den fullsatte arenaen var det et «2000 stemmers kor» og 200 «lovprisningsdansere».

I tillegg til Moder Moon var det også innlegg ved pinsevenn og TV-predikant Paula White-Cain, pastor T. L. Barrett fra en stor pinsekirke i Chicago, kongresskvinne Yvette D. Clark fra Representantenes hus og Familieforbundets internasjonale vise president Ki-hoon Kim. Mye kraftfull gospelsang utgjorde også en stor del av programmet, blant annet Shamira Mighty, den kjente gospel-artisten Yolanda Adams og biskop Hezekiah Walker med «Fred begynner med meg»-koret i ryggen.

Pastor Paula White-Cain sa at Gud har en plan, og at alle til stede er en del av den. Derfor sier Bibelen: «Ditt rike komme!» Hun understreket at vi ikke venter på forandringer; vi bringer forandringer. Gud ønsker å slå seg ned hos oss og forandre verden gjennom oss.

Familieforbundets internasjonale visepresident dr. Ki-hoon Kim fortalte at han hadde gått rundt Madison Square Garden i bønn hver dag i 40 dager, 120 ganger til sammen. Han ba for at denne begivenheten skulle bli en suksess. Kim sa: «Vi er glade og beæret over å invitere Moder Moon. Hun kommer ikke til å tale om det vi allerede vet; hun vil gi oss et nytt budskap om hvordan USA kan bygges opp igjen.» Han fortsatte med å si at han har stor tro på mirakler. Han innrømmet at han virkelig ble bekymret da Moder Moon ba om at arrangementet ble flyttet fra Manhattan Center til den mye større arenaen Madison Square Garden. Men alle setene ble fylt!

Pastor T.L. Barrett, senior pastor i pinsekirken Life Center Church of God in Christ i Chicago, introduserte Moder Moon og fortalte først om rollen De sanne foreldre (Sun Myung Moon og Hak-ja Han) hadde spilt i da de bidro sterkt til å redde Barretts ekteskap for 16 år siden. Barrett sa: «Dere skal til å delta i en livsforandrende opplevelse. Dere deltar her på jorden i noe de gjør akkurat nå i himmelen. Jesus ba lidenskapelig at Guds vilje måtte bli gjort her på jorden slik den blir konsekvent gjort i himmelen. Og akkurat nå i himmelen feirer alle engler og alle som er i himmelen, at alle de forskjellige religioner er her i dag. Og det som gjør deres glede enda dypere, er at vi er alle sammen her forent. I dag representerer vi alle trosretninger, alle raser, alle trossamfunn og alle farger. […]

Da mitt ekteskap brøt sammen etter 25 år, og etter at jeg fortalte Fader Moon at jeg ikke ville akseptere et ekteskap arrangert av ham, vet jeg at han gikk tilbake i sitt rom og ba for at ekteskapet mitt ble gjenopprettet. Og himmelen fortalte meg dette. For å trøste Sanne Mors hjerte, gjenopprettet Gud mitt ekteskap. Og på den første dagen i denne måneden feiret vi at vi har vært gift igjen i kjærlighet og tro i 16 år, og vi har levd lykkelig sammen siden da og skal gjøre det i all evighet.

La oss nå stå samlet med himmelen, der de ekstatisk applauderer og priser Gud for budskapet som Moder Moon skal velsigne oss med, et budskap om nytt liv og ny kjærlighet, et nytt liv som skaper ekte fred og kjærlighet og gir oss stort håp. Mine brødre og søstre, […] la oss stå opp og gjøre som dem i himmelen og komme med  gledesrop nå her på jorden i [Madison Square] Garden, slik de nå gjør i himmelen. La oss motta med glede, med kjærlighet, med begeistring og håp dr. Hak-ja Han Moon, vår Sanne mor!»

Moder Moons tema var «USAs oppgave i lys av historien til menneskehetens sivilisasjon». Hun la vekt på at Gud forberedte USA og gjorde landet til en supermakt for at det skulle ta imot Messias’ annet komme. Men Gjenkomsten, som kristne har ventet så lenge på, er ikke kun en åndelig begivenhet. For å realisere idealet som Adam og Eva skulle ha realisert som menneskehetens Sanne foreldre, må Gjenkomsten skje fysisk. Vi mennesker trenger ikke bare en Sann far, men også en Sann mor! Les hele Moder Moons tale her.

Det var også korte innlegg av Yvette D. Clarke, som representerer New York og Demokratene i den amerikanske Kongressen (Representantenes hus) og tidligere senator Dan Burton.