Home/Hak-ja Han i Thailand

Hak-ja Han i Thailand

Hak-ja Han, fru Moon, talte på et stort møte i Impact Arena i Bangkok, Thailand 13. juni foran et publikum på 12.000 i forbindelse med opprettelsen av en fredsorganisasjon for ungdom og studenter. Flere prominente thailandske ledere var til stede. The Little Angels, en dansetrupp som består av sørkoreanske barn, opptrådte. Møtets tema var «Ren kjærlighet – løsningen på samfunnsproblemer og byggingen av sunne samfunn».

Hak-ja Han, som har ledet Enhetsbevegelsen etter sin mann Sun Myung Moons bortgang i 2012,  begynte sin tale med å forklare at verden vi lever i i dag, er et resultat av at våre første forfedres ikke klarte å oppfylle menneskets del av ansvaret. Men Gud er allmektig og sendte oss en ny «Forfar» som vår mellommann til Gud, en Frelser med oppgaven å vise hele menneskeheten veien til frelse. Mor Moon beskrev hvordan Jesus gikk fram som Guds Sønn, og hvordan han måtte finne sin make, en kvinne som var Guds datter, for at de sammen kunne bli menneskehetens Sanne foreldre. Dette ble ikke oppfylt, og Gud arbeidet dermed med Korea, et land som på den tiden knapt var kjent, som en alternativ nasjon.

Hak-ja Han forklarte at Korea ble delt i to ikke lenge etter at hun ble født. Nord-Korea invaderte så Sør-Korea. Hvis ikke høyere makter hadde engasjert seg, ville 16 nasjoner ikke ha sendt tropper og kommet Sør-Korea til unnsetning. Blant disse nasjonene var Thailand, som sendte sine unge soldater, som risikerte livet for å hjelpe Sør-Korea. Mor Moon uttrykte hvor takknemlig hun var for at de hadde gjort det.

Hun fortalte hvordan Far og Mor Moon i 2010, 60 år etter at Koreakrigen hadde brutt ut, sendte The Little Angels på en turné til de 16 nasjonene for å oppmuntre og takke veteranene for deres ofre for Sør-Korea. Hun fortsatte med å si:

«Alle mennesker er brødre og søstre under Gud. Jeg er Sann forelder for dere alle. Det er derfor vi i alle land, selv om folk tror på forskjellige ting, må følge «Opprinnelsen», akkurat som en solsikke vender hodet for å følge solen. Vi kan ikke løse verdens problemer ved hjelp av menneskemakt. Bare Vår himmelske forelder (Gud) kan gi oss løsningene. Vi må heve oss over religion og politikk og bli ett med Sanne foreldre

Mor Moon nevnte diktet den indiske poeten Rabindranath Tagore (1861-1941) skrev om Korea, og ordene hans om Koreas rolle som «lampebærer».

I diktet står det:

I Asias gylne tidsalder
var Korea en av dets lampebærere.
Og den lampen venter på å bli
tent igjen for
å lyse opp Østen.

Hak-ja Han kommenterte diktet: «Lampen symboliserer De sanne foreldres lære og sann kjærlighet, som kan redde verden. Dette lyset begynte i Det fjerne østen, og jeg håper det kan spre seg ved hjelp av alle dere 12.000 unge. Jeg håper dere kan bli ett som én kropp, åpne den nye Stillehavs-sivilisasjonen og spre den overalt i verden. Dere kommer til å bli menneskehetens frelsere! Vil dere bli med på dette?

Dette er Vår himmelske forelders drøm – en verden med fred, enhet, lykke og likestilling. En stor menneskehetens familie under Gud. Vi går inn i himmelriket som familier. Familier vokser sammen. Dette er himmelriket. Hvis vi kan få en slik verden til å bli virkelighet, trenger vi ikke å bekymre oss om ungdomskriminalitet eller umoral. Vårt opprinnelige sinn må være i samklang med himmelen. Da kommer en  hjertets kultur til å bli realisert.

Jeg ber dere heltemodig gå inn for denne edle oppgaven. En forent verden med fred er egentlig ikke så langt unna. Ved å praktisere sann kjærlighet og leve for andre bygger vi et himmelrike her på jorden. Jeg vil gjerne takke dere alle og oppmuntre dere. Vi er alle en stor familie med Sanne foreldre som midtpunkt. La oss realisere en stor menneskehetens familie under Gud og med modige skritt gå fremover mot den dagen!»

Basert på rapport av Julian Gray ved Familieforbundets internasjonale hovedkvarter.