Home/Hak-ja Han taler på stort møte i Tokyo

Hak-ja Han taler på stort møte i Tokyo

Tokyo, 14. mai 2017

Førsteklasses dans- og korforestillinger åpnet Hyo Jeong-kulturfestival i den store innendørs sportsarenaen Ariake Coliseum i Tokyo søndag 14. mai med omtrent 12 000 til stede.

I åpningstalen til lederen av Familieforbundet i Japan, Eiji Tokuno, sa han at menneskeheten er som et skip som driver målløst omkring på havet. I en slik situasjon er de historiske skikkelsene som har dukket opp med kompasset til å lede oss, ingen andre enn Sun Myung Moon og Hak-ja Han.

To fremtredende gjester holdt korte gratulasjonstaler. Den første var en senator i den japanske nasjonalforsamlingen Diet (Kokkai). Han fortalte hvordan han etter å ha mottatt en kopi av dr. Moons selvbiografi hadde lest den om og om igjen. Særlig én setning hadde fanget hans oppmerksomhet – at å leve for andre er kilden til fred. Dette konseptet er av avgjørende betydning. Livet handler ikke bare om «meg»; vi må inkludere nasjonen og verdens befolkning. Denne ene setningen er nøkkelen til fred, til gode familier, til et idealsamfunn, en idealnasjon og -verden. Han sa dessuten at det er så viktig å ha en takknemlig holdning til sine foreldre. Derfor må vi ta godt vare på det orientalske begrepet hyo – å tjene sine foreldre hengivent med kjærlighet og respekt. Navnet på festivalen, Hyo Jeong, dreier seg da også om å ha et slikt hjerte.

Et annet medlem av den japanske nasjonalforsamlingen talte også. Han hadde tatt del i opprettelsen av Internasjonal parlamentarikerforening for fred (IAPP) og viste sin entusiasme for prosjektet og sin rolle for å bidra til å skape fred i verden.

Før Mor Moon, Hak-ja Han, talte, ble hun introdusert av sin datter, Familieforbundets internasjonale president Sun-jin Moon. Hun uttrykte hvor takknemlig hun var for sin far Sun Myung Moon, og hvor mye hun beundret ham, som hadde viet sitt 92 år lange liv til å undervise i det «fullkomne sannhetsuttrykk» himmelen hadde vist ham. Hans kone Hak-ja Han er den som kjenner ham dypest etter å ha tilbrakt over 50 år ved hans side. Sun-jin Moon understreket hvor dypt hennes foreldre elsket og respekterte de japanske medlemmene og var takknemlige for alt de hadde gjort.

Hak-ja Han kom så på scenen og ble forært blomsterbuketter av to representanter for den yngre generasjon.

Hennes tale dreide seg hovedsakelig om utviklingen av Guds historiske arbeid og Japans rolle. Innledningsvis kom hun inn på den mørke situasjonen i verden i dag.

I sin vekstperiode begikk Adam og Eva et alvorlig feiltrinn. Gud arbeidet imidlertid opp gjennom historien for å gjøre dette godt igjen og gjenoppreise oss mennesker til å bli det vi opprinnelig skulle ha vært. Basert på rettferdige personer kunne Gud etablere et utvalgt folk for å sende sin sønn.

Som i en rekke andre taler hun har holdt i den senere tid, tok Hak-ja Han for seg hvordan mange tusen år med forberedelser ble nødvendig for at Jesus skulle kunne komme som Messias. Likevel ble han forkastet og endte sitt liv på et kors. Det innebar at han ikke, sammen med en forberedt og utvalgt brud, kunne holde Lammets bryllup som menneskehetens Sanne foreldre. Hun ville ha vært Guds enbårne datter, slik han var Guds enbårne sønn. Jesus profeterte imidlertid Gjenkomsten.

I århundrene som fulgte, flyttet kristendommen seg vestover, gjennom Romerriket og etter hvert til Storbritannia, og deretter rundt om i verden. Utgivelsen i 1611 av den engelske bibeloversettelsen som Kong Jakob I (King James I) autoriserte, førte til en ny trosbevegelse. På den tiden fantes det mange som følte at de ikke kunne utøve sin tro på grunn av restriksjonene produsert av menneskeskapte lover. Slike troende forlot Europa og krysset Atlanterhavet til Amerika, for å finne religionsfrihet. Gud velsignet dem og omgivelsene som del av forberedelsene til Messias’ gjenkomst.

Oppblomstringen av demokratiet var for eksempel nettopp for å forhindre at én eneveldig hersker skulle kunne blokkere utviklingen av Guds arbeid. Kristendommens oppgave var å forberede til Messias’ gjenkomst, men den kristne verden klarte ikke å forstå kjernen i Guds plan og Jesu oppgave – at det ikke var individets frelse som var det ultimate målet, men frelse på familieplan.

Da den koreanske halvøy fikk sin frihet fra japanerne i 1945, ble Korea delt i en kommunistisk stat i nord og en relativt demokratisk stat i sør. Da Koreakrigen brøt ut i 1950, klarte Gud å mobilisere 16 nasjoner for å forhindre at Sør-Korea ble kommunistisk. Gud kunne ikke la nasjonen der Sanne foreldre ble født for å realisere vår himmelske Fars/Mors drøm, bli et offer for kommunismen.

Jenten som ble spesielt forberedt av Gud til å være Guds datter, ble født i Korea. Hennes mor, Sun-ae Hong, lyktes i å oppdra henne til denne rollen og oppfylte på den måten sitt ansvar, noe Maria i sin tid ikke greide da Jesus vokste opp.

Japan kan også sies å ha en morsrolle og må lykkes i den oppgaven. Derfor understreket Hak-ja Han at alle japanske medlemmer må arve det vellykkede grunnlaget hennes mor la. Det er slik Korea, Japan og Asia kan oppfylle sin oppgave nå i tidsalderen for sivilisasjonen rundt Stillehavet.

Fru Moon henvendte seg så spesielt til de flere tusen yngre blant publikum og oppfordret dem til å delta i seminarer som tar sikte på å lære opp unge ledere for fremtiden.

Hak-ja Han avsluttet sin tale ved å si at alle mennesker må sammen skape en stor menneskehetens familie under Gud. Derfor må man ha en moderlig holdning overfor verden og omfavne alle som brødre og søstre, lære dem opp og skape enhet.

Basert på rapport fra Julian Gray, Familieforbundets internasjonale hovedkvarter