/Et budskap om enhet – det som forener oss

Et budskap om enhet – det som forener oss

Det kan se ut til at Sun Myung Moons enhetsskapende og fredsskapende  arbeid i Midtøsten har fått vind i seilene gjennom president Trumps reise til de viktige stedene for de tre abrahamske verdensreligioner. Selv om dr. Moon gikk bort i 2012, virker det som om hans ånd er i full aksjon for å skape den verdensfreden han snakket så mye om i de siste årene av sitt 92 år lange liv, freden han skriver så mye om i sin selvbiografi.

Her er i hvert fall hva Vårt Land skriver:

På sin såkalt økumeniske diplomati-tur skal Trump også besøke pave Frans i Vatikanet. Sikkerhetsrådgiver McMaster sa på en pressebriefing før turen at den fremste hensikten er «å kringkaste et budskap om enhet til Amerikas venner, og til de troende i tre av verdens største religioner».

Han sa videre at «Trump søker å forene menensker av enhver tro rundt en felles visjon om fred, framgang og velstand. Han vil bringe et budskap om håp og toleranse til milliarder […]. Presidenten vil understreke det som forener oss.»

–Fra «Trump på symboltung ‘religionstur’», en stor artikkel i Vårt Land, lørdag 20. mai 2017, side 10-11.