Home/Ny seier for trosfriheten i Europa

Ny seier for trosfriheten i Europa

I går (27. april) i Europarådets parlamentarikerforsamling foreslo rapportør Valeriu Ghiletchi fra Moldova en resolusjon og en anbefaling til forsamlingsmedlemmer fra 47 land for «Beskyttelse av rettighetene til foreldre og barn som tilhører religiøse minoriteter».

Etter en intens debatt ble både resolusjonen og anbefalingen godkjent av forsamlingen, og rapportør Valeriu Ghiletchi fikk applaus fra forsamlingsmedlemmer fra 47 land for sin iherdighet og sitt mot etter at stemmegivningen var over.

Ghiletchi ble utnevnt som rapportør av Komiteen for likestilling og ikke-diskriminering i PACE (Europarådets parlamentarikerforsamling) etter et resolusjonsforslag (nr 13333), som lyder:

Forsamlingen finner at nye religiøse bevegelser og religiøse minoriteter er spesielt utsatt for brudd på disse rettighetene i enkelte medlemsland.

Nedsettende stempling av religiøse minoriteter som «sekt», «sekterisk», «kult» eller andre uttrykk skaper fordommer og svartmaling og fører til urettmessige begrensninger av foreldres rett til å oppdra og lære opp sine barn i samsvar med egen tro.

Forsamlingen vedtar derfor å studere og identifisere tilfeller der medlemslandene ikke respekterer foreldres rett til å lære opp sine barn i henhold til egen religiøs og filosofisk overbevisning, særlig når det gjelder minoriteter.

Deretter brukte Ghiletchi to år på å utarbeide sin rapport, og til slutt kom han med denne resolusjonen og anbefalingen for å oppmuntre de 47 statene i Europarådet til å beskytte følgende grunnleggende rettigheter.

Resolusjon 2163 oppfordrer medlemslandene til å beskytte rettighetene til foreldre og barn som tilhører religiøse minoriteter, ved å iverksette praktiske tiltak, lovgivende eller andre, for å:

  • Stadfeste retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet for alle individer, herunder retten til ikke å slutte seg til noen religion, og ivareta alles rett til ikke å bli tvunget til å utføre handlinger som går imot deres dype moralske eller religiøse overbevisning, samtidig som det sikres at tilgangen til lovpålagte offentlige tjenester opprettholdes, og at andres rett til å være beskyttet mot diskriminering blir ivaretatt;
  • fremme en rimelig imøtekommenhet av den dype moralske eller religiøse overbevisningen til alle individer i tilfeller av alvorlig konflikt for å gjøre det mulig for borgerne å fritt gi uttrykk for sin religion eller tro privat eller offentlig, innenfor de grenser som er fastsatt i lovgivningen, og forutsatt at dette ikke er ugunstig for andres rettigheter;
  • oppheve enhver lov eller regel som etablerer en diskriminerende forskjellsbehandling mellom religiøse minoriteter og flertallstroen;
  • sikre valgmuligheter som er lette å implementere for barn eller foreldre til å få unntak fra obligatoriske statlige religiøse undervisningsprogrammer som er i konflikt med ens dype moralske eller religiøse overbevisning. Slike valgmuligheter kan omfatte ikke-konfesjonell undervisning i religion, adgang til informasjon om mange religioner og etiske kurs.

Anbefaling 2101, godkjent av forsamlingen, anbefalte at ministerkomiteen (sammensatt av utenriksministrene i de 47 medlemslandene):

utarbeider retningslinjer for hvordan medlemslandene skal sørge for en effektiv, rimelig imøtekommenhet av dyp moralsk eller religiøs overbevisning hos enkeltpersoner, samtidig som respekt for andres rettigheter sikres.

EIFRF (Europeisk interreligiøst forum for religionsfrihet) samarbeidet med rapportør Ghiletchi mens han utarbeidet sin rapport ved å gi ham fakta om emnet, samlet inn i mange av de 47 landene i Rådet. «Vi har sterkt gått inn for denne rapporten og er veldig glad over å se at den nå er blitt støttet av hele forsamlingen til gode for alle barn som tilhører minoritetstrossamfunn. Vi har arbeidet sammen med andre ikke-statlige samfunnsorganisasjoner, og sammen gjorde vi det beste vi kunne for å bistå Forsamlingen i den svært viktige oppgaven med å beskytte grunnleggende menneskerettigheter,» sa Eric Roux, styreformann i EIFRF.

I går var det nok en gang en god dag for religionsfrihet.

Du kan lese resolusjonen og anbefalingen i sin helhet slik den ble vedtatt i dag av PACE (Europarådets parlamentarikerforsamling), ved å klikke her.

Oversatt fra nyhetsartikkel på EIFRFs hjemmeside.