Home/Et siste farvel med Tor-Inge Dahl Johansen

Et siste farvel med Tor-Inge Dahl Johansen

En av Familieforbundets sentrale støttespillere og medlem av bevegelsen siden 1973, Tor-Inge Dahl Johansen, la ned vandringsstaven 4. april, 68 år gammel, med sin kjære kone Roswitha ved sin side hjemme på Auli.

Han ble født 22. januar 1949 i Trondheim og traff Enhetsbevegelsen som 24-åring i Oslo, mens han arbeidet I Tollvesenet. Etter hvert ble han IT-ansvarlig og seniorrådgiver i Finansdepartementet, der han jobbet helt til han pensjonerte seg i 2016.  Tor-Inge hadde de rette egenskaper for å lykkes i sin karriere. Han var alltid ansvarlig, grundig, pliktoppfyllende, reflektert og lojal.

Med slike karaktertrekk ble han raskt et betrodd medlem av Enhetsbevegelsen i Norge. Han fikk oppgaver innen PR-arbeid, ble leder av forretningsvirksomhetene og ble gitt administrativt ansvar for flere av våre eiendommer, først senteret i Konventveien, senere vårt kurssted på Roa og til slutt for Gorolund gjestgiveri, som vi eide, og der han selv bodde i en lengre periode. Han satt i mange år i Familieforbundets styre og var også leder for Finanskomiteen i femten år. Tor-Inge deltok fast på gudstjenestene, de ukentlige offentlige foredragene og andre møter i regi av Enhetsbevegelsen. Han støttet også sin kone Roswithas veldedige arbeid i International Relief Friendship Foundation i neste 20 år. Hvert år ble det samlet inn og sendt klær, leker, vitaminer og annet til vanskeligstilte familier i Øst-Europa.

Et vendepunkt i hans liv var da han ble introdusert til Roswitha Rupp fra Østerrike av Familieforbundets grunnlegger Sun Myung Moon på et møte i London i romjulen 1978. Fire år senere ble Tor-Inge velsignet i ekteskap med henne sammen med over 2000 andre par i et stort massebryllup i Madison Square Garden i New York (1. juli 1982). De slo seg ned på Auli i Akershus og fikk fem sønner og to døtre – og i skrivende stund fem barnebarn.

På grunn av den litt uvanlige måten å gifte seg på ble media raskt interessert i Tor-Inge og Roswitha. Det var således et stort tosiders intervju med dem i 1983 i Norges største avis på den tiden, VG. Også ukebladet Kvinner og Klær intervjuet dem i november 1996 til en større reportasje om velsignede par. Se og Hør gjorde det samme i 1998.

Et av de siste prosjektene Tor-Inge deltok i før han ble syk, var korrekturlesningen av den norske utgaven av Sun Myung Moons selvbiografi. På grunn av sine språkferdigheter sjekket dessuten Tor-Inge mange av uttrykkene i boken med den tyske og den østerrikske utgaven.

Få måneder etter at han pensjonerte seg, ble det oppdaget en svulst i beinet, og Tor-Inge ble diagnostisert med hudkreft. Til tross for nye og avanserte behandlingsmetoder spredte kreften seg raskt til hele kroppen. På slutten av mars sa legene at det ikke var noe mer de kunne gjøre, og medisineringen ble stoppet.

Seunghwa-seremonien (Seremonien der man blir tatt opp i en høyere dimensjon, Familieforbundets form for begravelse) ble holdt i en fullsatt Auli kirke onsdag 12. april med hele den nærmeste familie til stede i tillegg til medlemmer av Familieforbundet, venner, naboer og tidligere kollegaer. Flere ga vitnesbyrd om sin tid sammen med Tor-Inge, inkludert en kollega fra Finansdepartementet.

Han var et sant eksempel ikke bare for sine barn, men alle som ble kjent med ham. Tor-Inge vil bli lenge husket av de mange som hadde ham kjær.