Home/Dr. Moons selvbiografi lansert

Dr. Moons selvbiografi lansert

Lanseringen av «Mitt liv for verdensfred», den norske utgaven av Sun Myung Moons selvbiografi, fant sted i Eldorado bokhandel i Oslo 28. februar.

Steinar Murud ønsket alle velkommen og ga ordet til oversetteren, Knut Holdhus, som fortalte om de mange utfordringene man møter når man oversetter fra koreansk, et språk radikalt forskjellig fra europeiske språk. Og ikke bare det, men dr. Moons språk er sterkt preget av at han er et åndsmenneske med mange nye innsikter på en lang rekke områder, ideer det ikke alltid er så lett å følge for uinnvidde. Og heller ikke alltid lett å oversette til et lettforståelig norsk. Les hele innlegget til Holdhus.

Deretter leste møteleder Murud et brev fra professor emeritus Arnljot Strømme Svendsen, som han skrev i 2012 i anledning dr. Moons bortgang. Professoren fra Bergen er en av mange norske ledere som i sin tid ble kjent med dr. Moon og deltok i flere konferanser i regi av bevegelsen.

Murud, leder av Enhetsbevegelsen i Norge, fortsatte med et innlegg om hvordan boken opprinnelig ble til, og en kort oversikt over innholdet. Ideen om å utgi en slik bok kom ikke fra dr. Moon selv, men en buddhistisk kvinne, som var blitt inspirert av dr. Moon og gjerne ville publisere noe om ham. Les mer fra innlegget til Murud.

Boken er oversatt direkte fra originalspråket koreansk og gir en dyp innsikt i dr. Moons utrolige liv. Vi får et innblikk i hvordan han fikk sitt messianske kall en påskemorgen i 1935, da han møtte Jesus åndelig. Oppgaven viste seg å være alt annet enn lett! Les for eksempel hvordan livet i en nordkoreansk konsentrasjonsleir artet seg. Utrolig nok overlevde dr. Moon. Han klarte å flykte til Sør-Korea under Koreakrigen, og som lutfattig flyktning bygde han litt etter litt opp en stor global bevegelse til tross for intens forfølgelse.

Selvbiografien gir også en god innsikt i hans strategi og hvordan han gikk fram for å realisere visjonen om et himmelrike her på jorden, en ideell verden, der alle kan leve sammen i fred, frihet og kjærlighet. Boken gir en klar følelse av at en slik visjon lar seg realisere, at det er fullt mulig å skape en verden der Gud kan bo midt blant oss.

316 sider med 16-siders billedseksjon og omfattende stikkordregister.

Utgitt av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ISBN 978-82-690471-0-3. Paperback.