Home/Sunhak fredspris 2017

Sunhak fredspris 2017

Prisen delt mellom Gino Strada, italiensk kirurg, og Sakena Yacoobi, afghansk pedagog.

Sunhak fredspris-komite (ledet av dr. Il-shik Hong, tidligere rektor av Korea University) organiserte utdelingen av «Sunhak fredspris 2017» fredag 3. februar kl 1000 på et arrangement på Jamsil Lotte Hotel World, Crystal Ballroom, i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Årets prisvinnere er dr. Gino Strada, italiensk kirurg, og dr. Sakena Yacoobi, afghansk professor kjent for utdanning av kvinner.

Dr. Gino Strada er høyt anerkjent for sitt humanitære arbeid på tvers av landegrenser og for å ha reddet livet til åtte millioner mennesker de siste 28 årene. Han har gitt akuttmedisinsk hjelp til flyktninger og krigsofre i konfliktområder som i Midtøsten. Dr. Sakena Yacoobi, viden anerkjent for sin store innsats for å utdanne 13 millioner flyktninger i afghanske flyktningleire , og for å løse problemet med å omplassere de mange i leirene.

Under seremonien ble prisvinnerne tildelt prispenger på $ 500.000 hver, sammen med en medalje og en plakett presentert av grunnleggeren av Sunhak fredspris, dr. Hak-ja Han Moon, og komitéleder dr. Il-shik Hong.

Mer enn 800 delegater var til stede på prisutdelingen, inkludert en av prisvinnerne i 2015, tidligere president av øynasjonen Kiribati i Stillehavet, Anote Tong, som holdt en lykkeønskningstale. Ellers deltok flere tidligere statsoverhoder og representanter for den politiske verden, akademia, næringsliv, media og religioner.

Komiteens leder dr. Il-shik Hong sa: «Sunhak fredspris ble opprettet basert på visjonen å skape en stor menneskehetens familie under Gud og har valgt flyktningekrisen som sitt hovedtema for 2017- tildelingen.»

I sin åpningstale sa Hong: «Når vi nå globalt står overfor det største antall flyktninger siden annen verdenskrig, må det internasjonale samfunnet gjøre en samlet innsats for menneskehetens felles beste.» Han la til: «For å skape en verden med varig fred legger grunnleggeren av Sunhak fredspris (dr. Hak-ja Han), vekt på en nestekjærlighet på tvers av barrierer skapt av hudfarge, landegrenser, ideologi og religion. Hun har kjempet for en verden der vi ikke lenger trenger grenser fordi vi erkjenner at vi alle er medlemmer av en eneste stor menneskehetens familie.»

Komiteleder Hong sa også: «I en tid da den globale flyktningekrisen ser ut til å bli verre for hver dag,  er de to prisvinnerne vår tids helter. De har viet sitt liv til fundamentalt å gjenoppbygge livet til flyktninger ved å tilby de mest grunnleggende av rettigheter – retten til medisinsk hjelp og utdanning.»

I sin lykkeønskningstale sa Anote Tong: «Flyktningekrisen krever en global respons, og derfor må vi styrke den globale innsatsen ved at de forskjellige aktører samarbeider og koordinerer sitt arbeid.»

Sunhak fredspris blir utdelt annethvert år og hedrer enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort varige bidrag for å sikre fred og menneskelig utvikling for fremtidige generasjoner.

De to prisvinnerne har hatt en travel timeplan i Sør-Korea. Begge holdt således foredrag på et plenumsmøte 3. februar under «World Summit 2017», en internasjonal fredskonferanse for politiske ledere fra hele verden.

Tilbake til nyhetssiden