Sun Myung Moons selvbiografi er nå utgitt på norsk. Tittelen er «Mitt liv for verdensfred». Den er oversatt direkte fra originalspråket koreansk og gir en dyp innsikt i dr. Moons utrolige liv. Vi får et innblikk i hans barndom og oppvekst, hans utdanning, hvordan han fikk sitt messianske kall en påskemorgen i 1935 da han møtte Jesus åndelig. Oppgaven viste seg å være alt annet enn lett! Les for eksempel hvordan livet i en nordkoreansk konsentrasjonsleir artet seg. Utrolig nok overlevde dr. Moon. Han klarte å flykte til Sør-Korea under Koreakrigen, og som lutfattig flyktning bygde han opp en stor global bevegelse til tross for intens forfølgelse. Selvbiografien gir også en god innsikt i hans strategi og hvordan han gikk fram for å realisere visjonen om et himmelrike her på jorden, en ideell verden, der alle kan leve sammen i fred, frihet og kjærlighet. Boken gir en klar følelse av at en slik visjon lar seg realisere, at det er fullt mulig å skape en verden der Gud kan bo midt blant oss. Den norske utgaven er på 316 sider og har i tillegg en 16-siders billedseksjon og et omfattende stikkordregister. Boken gir også en forklaring av mange koreanske ord og uttrykk. I det hele tatt er det langt flere detaljer med i den norske utgaven enn den engelske. ISBN 978-82-690471-0-3. Paperback. Kan bestilles på info@enhet.no