Home/Sun Myung Moons selvbiografi på norsk

Sun Myung Moons selvbiografi på norsk

Sun Myung Moons selvbiografi er nå utgitt på norsk. Tittelen er «Mitt liv for verdensfred». Den er oversatt direkte fra originalspråket koreansk og gir en dyp innsikt i dr. Moons utrolige liv. Vi får et innblikk i hans barndom og oppvekst, hans utdanning, hvordan han fikk sitt messianske kall en påskemorgen i 1935 da han møtte Jesus åndelig. Oppgaven viste seg å være alt annet enn lett! Les for eksempel hvordan livet i en nordkoreansk konsentrasjonsleir artet seg. Utrolig nok overlevde dr. Moon. Han klarte å flykte til Sør-Korea under Koreakrigen, og som lutfattig flyktning bygde han opp en stor global bevegelse til tross for intens forfølgelse. Selvbiografien gir også en god innsikt i hans strategi og hvordan han gikk fram for å realisere visjonen om et himmelrike her på jorden, en ideell verden, der alle kan leve sammen i fred, frihet og kjærlighet. Boken gir en klar følelse av at en slik visjon lar seg realisere, at det er fullt mulig å skape en verden der Gud kan bo midt blant oss. Den norske utgaven er på 316 sider og har i tillegg en 16-siders billedseksjon og et omfattende stikkordregister. Boken gir også en forklaring av mange koreanske ord og uttrykk. I det hele tatt er det langt flere detaljer med i den norske utgaven enn den engelske. ISBN 978-82-690471-0-3. Paperback. Kan bestilles på info@enhet.no