Home/Flyktningekrisen tema for Sunhak fredspris

Flyktningekrisen tema for Sunhak fredspris

På en pressekonferanse i Washington DC 29. november 2016 ble det kunngjort hvem som blir tildelt neste års Sunhak fredspris. Som i 2015 kåret Sunhak-komiteen to vinnere: den italienske legen Gino Strada og den afghanske pedagogen Sakena Yacoobi. Vinnerne ble kunngjort av komiteens formann Il-shik Hong, tidligere rektor ved Korea University i Seoul, Sør-Korea. Han påpekte at tema for tildelingen denne gang er flyktningekrisen. Begge vinnerne har således i lang tid utmerket seg med sin store humanitære innsats blant mennesker på flukt.

Dr. Gino Strada er først og fremst kjent for å ha gitt medisinsk nødhjelp til flyktninger i Midtøsten og Afrika i 25 år. Han har blant annet opprettet organisasjonen Emergency, som driver 60 akuttmedisinske anlegg i 16 land og skal ha bidratt til å redde mer enn sju millioner liv hittil. Emergency tilbyr gratis medisinsk behandling til krigsofre.

Sakena Yacoobi er viden kjent for sitt arbeid i afghanske flyktningeleirer og har utviklet utdanningsprogrammer spesielt for kvinner som venter på omplassering. I et konservativt land som Afghanistan er hennes prosjekt ganske revolusjonerende i og med at hun har en fast tro på at «å utdanne jenter er å utdanne fremntidige generasjoner».

Sunhak-komiteens formann, dr. Hong, forklarer at prisen er basert på visjonen «en stor menneskehetens familie under Gud». – Vi står nå overfor den største flyktningekrisen siden annen verdenskrig og må ikke glemme verdien til hvert enkelt menneske. Gjennom solidaritet og samarbeid må vi løse denne krisen sammen, sier Hong.

Sunhak fredspris ble opprettet av dr. Hak-ja Han, enken etter dr. Sun Myung Moon, og gis annethvert år til individer eller organisasjoner som har kommet med varige bidrag til fred og menneskelig utvikling. Prisen inkluderer 1 million dollar. Tildelingsseremonien finner sted i Seoul, Sør-Korea 3. februar 2017.