Home/Ny introduksjonsvideo om Familieforbundet

Ny introduksjonsvideo om Familieforbundet

Denne korte videoen gir en innføring i det helt grunnleggende om Familieforbundet for Verdensfred og Enhet. Den tar for seg bakgrunnen til opprettelsen av Familieforbundet i 1996 og de tre fundamentale idealene aktivitetene er basert på – familie, verdensfred og enhet.