Home/Ny flipbok

Ny flipbok

Verdens problemer

Enda en flipbok — Sun Myung Moon — Gud kan vise oss løsningen, men det er vi mennesker som må løse verdens problemer

I denne nye flipboken ser vi på hvordan det ifølge Sun Myung Moon rent konkret kan bli fred i verden.
Og som han selv sier: «Uten å heve oss over skikker og tradisjoner kan en fredens tidsalder definitivt ikke begynne. Ingen av doktrinene, ideologiene eller religionene som hittil har ledet menneskeheten, er i stand til å skape den fred og enhet som ikke ligger langt inn i fremtiden. Derfor er det nødt til å dukke opp nye ideer og en ny ideologi, som når lenger enn buddhisme, kristendom og islam. Det er nettopp derfor jeg i flere tiår har argumentert meg hes for at man må strekke seg lenger enn både sin egen denominasjon og religion.»
Boken tar for seg kulturens rolle for å skape fred, sportens rolle, hvor viktig havet er, både som mat- og energikilde, hvor essensielt det er å ta vare på naturen, hvordan vi konkret kan løse verdens sultproblemer, og hvor viktig det er med utdanning for alle. Les om den utrettelige innsatsen til Sun Myung Moon for å løse de store problemene  i verden! Klikk på bildet for å åpne flip-boken. Eller gå til siden for flipbøker. (Lagt ut 6. mai 2016)